Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Breddning av gc-väg i Täby
Breddning av gc-väg till 4,3 M
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 2
Avser byte av plank vid uteplats.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 3
Avser byte av plank vid uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av staket i Täby
Bygglov för uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, uppförande av mur och marklov för marksänkning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: