Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bytespunkt/resecentrum i Arninge
Ombyggnad av E18, nya busshållplatser, ombyggnad av trafikplats Arninge (trafiksignalanläggning och ny cirkulationsplats), nya kommunala vägar, ny gångbro över E18, kommunal dagvattendamm samt reparation av vägbro 2-1246 över E18.
Nybyggnad av sopsystem i Täby
Avser anläggande av sopsuganläggning i Täby Park på det tidigare Galoppfältet beläget mellan Grindtorp och Viggbyholm. Upphandlingen av hela sopsugsanläggningen är uppdelad i två upphandlingar. Upphandling 1 Denna upphandling avser huvudstammen av sopsugsledning som ska förläggas vartefter gator i området byggs ut. Upphandling 2 Förläggning av sopsugsrörsstick och anslutning till sopsugskammare, samt temporär sopsugsterminal kommer att handlas upp separat i ett senare skede.
Exploatering för nya bostäder i Täby, detaljplan 1
Avser grov och ledningsentreprenad i Täby park, Fd Galoppfältet.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby, detaljplan 2
Fd Galoppfältet. Upp till 5 meter hög. Längs med E18.
Byte av konstgräs i Täby
Avser byte av befintligt konstgräs och installation av ny markvärme på Tibblevallen som är en 11-manna konstgräsplan.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov schaktning /markuppfyllnad.
Nybyggnad av dagvattenledning i Täby
Strandskyddsdispens för dagvattendamm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Tidsbegränsat anordnande av parkeringsplats (tom 201?).
Ny hundlekplats i Täby
Avser ny hundlekplats i centralparken i Täby Park.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av plank i Täby
Bygglov för ombyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för tidsbegränsat anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskärm enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för ändrad användning från gräsyta till temporär ersättningsparkering (tom 2028-06-01).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av bullerskyddsskärm.
Renovering av gc broar i Täby
För 2018 planeras renovering av gång- och cykelbroar över Stockholmsvägen, Centralvägen och Täbyvägen med blästring, målning, och belysning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: