Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny tunnel, station samt järnväg i Sundbyberg
Mark entreprenad ca 1,7 km tunnel och tråg Mälarbanan i Sundbyberg, sträckan Huvudsta – Duvbo. Även spontvägg samt underjordisk connection till tunnelbanestation. Inledande projekteringsarbeten startar januari 2019, basic design kommer starta under Q3 2019 och fas 1 uppdraget skall vara klart 2021-02-28.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Avser justeringar av gator samt nedgrävning av ledningar mm inför husbyggnation.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Projektet har ändrat omfattning. Denna del avser exploatering för Västra ursvik, detaljplan Torget med 5 kvarter som ska byggas.
Exploatering för nya bostäder på Ursvik i Sundbyberg
Projektet har ändrat omfattning. Denna del avser exploatering för Västra ursvik, detaljplan Vallen med exploatering för ca 350-400 bostäder, parker, anläggning av damm mm.
Ombyggnad av idrottsplats i Sundbyberg
Ändrad användning till idrottsändamål.
Ombyggnad av mur i Sundbyberg
Ändringar i murarna.
Nybyggnad av nätstation i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov till 2018-06-30 för nätstation.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och förbättring av trafiksituationen längs Hamngatan med bland annat en stödmur mot Trädgårdsgatan för att stabilisera slänten ner mot Hamngatan, ett övergångsställe. Gångfartsområdets betongyta behöver kompletteras mellan Strandtorget och Tuvanparken.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schakt och fyll på Freden Större 16 (Östra Madenvägen 3-5, Gesällvägen 1, Rissneleden 2-2b och 4-18).
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för byggplank mot skolgård.
Nybyggnad av plank i Sundbyberg
Bygglov för plank vid uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för provisoriskt bullerskydd.
Ombyggnad av skylt i Sundbyberg
Flytta 2 stycken reklamskyltar samt flytta 2 st kundvagnsgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: