Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny gc-bro i Sundbyberg
Avser en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen, ca 170 m.
Mark- och ledningsarbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 4
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, Ledningsförläggning VA, Bergssprängning, Tillfällig dagvattendamm, Markförstärkning samt Markarbeten för övriga ledningar.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av vägbana till en dubbelriktad körbana i mitten som följs av påvisad cykeltrafik längs kanten på båda sidorna. Anläggande av en ny busshållplats samt övergångsställe, kanstöd mm.
Konvertering till värmepumpsanläggning vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
På Sundbybergsverket ska befintlig elpannehall konverteras till en värmepumpsanläggning. Avser leverans, intransport, montage, driftsättning, dokumentation och utbildning av 2-6 värmepumpar med en total kyleffekt på ca 5 MW. I elentreprenaden ingår 0,7 kV, 0,4 V ställverk och 2 st nya transformatorer samt kanalisation och installation.
Anläggning av ny cykelbana, Sundbyberg
Avser ny anläggning av betongkantstöd längs med mittlinjen, samt montering av barriärer vid början och slut. Körfältet bli en dubbelriktad cykelbana.
Renovering av förskolegård i Sundbyberg
Avser renovering utav förskolegård i Sundbyberg.
Nya bullerskyddsskärmar i Sundbyberg
Bygglov för upprättande av lokal bullerskyddsskärmar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för att anlägga 7 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för bullerskyddande åtgärder i form av skärm/inglasning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur i samband med utbyggnad av tvärbanan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: