Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser exploatering för nybyggnad av bostäder.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Nybyggnad av gata i Sollentuna
Planer finns för en ny vägförbindelse mellan Norra Malmvägen och Danderydsvägen.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utb delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten exponenten 2, lavendelvägen 24d.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten tureberg 25:3, love almqvists väg 1.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Bygglov för plank samt rivning av befintligt plank på fastigheten tureberg 27:53, bagarbyvägen (utanför myrvägen 12).
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för parkeringsplatser på fastigheten släpet 8, hammarbacken 8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: