Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Ny vägport vid E4 i Helenelund
Statlig medfinansiering.
Nya kablar i Mark Törnskogen-Tureberg
Vi söker byggherren för ytterligare information. Planerat framtida projekt. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad byggstart.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sollentuna
Totalt på området planeras ca 600 bostäder och lokaler för kontor och handel.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur på fastigheten eldprovet 5, spånvägen 1.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur på fastigheten malajen 1, rådans gårdsväg 46-50.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för mur, uterum och cykeltak på fastigheten helenelund 7:5.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten helenelund 7:5.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten städet 4-11 samt 14.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för aktivitetspark t o m 2021-12-31 på fastigheten traktören 14, mässvägen 1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Rivningslov för bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12, Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12 Tidmätaren 15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: