Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utförande av arbetsgata, VA-ledningar mm vid Väsjön i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden avser anläggning av arbetsgator, anläggning av kaj med brygga, nytt påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och stålpålar samt i vissa fall bergsförankring, va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament samt pumpstation för spillvatten.
Nya kablar i Mark Törnskogen-Tureberg
Vi söker byggherren för ytterligare information. Planerat framtida projekt. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad byggstart.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av exploateringsområde i Sollentuna
Totalt på området planeras ca 600 bostäder och lokaler för kontor och handel.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Avser byggnad av skärmbassäng i befintlig havsvik för att rena dagvatten från Sollentuna centrum och Edsberg. Även byggnation av en dagvattenledning som ska omleda dagvatten från befintlig ledningsbrunn fram till skärmbassängen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv. Edsberg 11:4 ,10:1
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Ombyggnad av vattentorn i Sollentuna
Bygglov för nytt dagvattensystem på fastigheten edsberg 10:41.
Nybyggnad av friidrottsanläggning i Sollentuna
Bygglov för kastplan för friidrott på fastigheten tureberg 29:54, strandvägen 65.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten haken 37, syrengränd 17.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten elektrikern 4, djupdalsvägen 29.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov samt rivningslov för transformatorstation på fastigheten häggvik 2:1, knista gårds väg 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Sollentuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Marklov för ändring av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Marklov och nybyggnad av stödmur på fastigheten eldfaran 1, bergväggsvägen 13.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Sollentuna
Breddning av Norrvikenleden, mellan Regementsvägen och Bollstanäsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: