Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av park i Sollentuna
Malmparken ska utvecklas till Sollentunas nya stadspark och utformas med aktiva zoner kring en stor och öppen gräsyta med ett vattentorg.
Exploatering för nya bostäder vid Norra Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av väg, kantstensparkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar, vägbelysning, va-ledningar, fjärrvärmeledning, el/kraft och tele–optoledningar. Vägens längd ca 950 m.
Rivning och nybyggnad av ispist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall B på Sollentunavallen.
Omisolering och reparation av broar i Sollentuna
Avser omisolering av 4 broar. Broarna som omfattas av entreprenaden är 163-12-1, 163-13-1, 163-15-1 och 2-876-1. Samtliga broar är plattramsbroar och är utförda i armerad betong, platsgjuten.
Omisolering och reparation av broar i Sollentuna
Avser omisolering av 5 broar. Samtliga broar är plattramsbroar och är utförda i armerad betong. Broarna 163-19-1, 163-5-1 och 2-1340-1 är elementbyggda, dvs. byggda på plats av prefabricerade betongelement. Broarna 163-22-1 och 2-1348-1 är platsgjutna broar.
Anläggande av Edsbergs sportskog Southside i Väsjön, Sollentuna
Objektet är beläget i skogen intill Edsbergs Sportfält på den östra delen av Sollentuna kommun.
Fjärrvärmearbete från Ribbings väg till Södersätra, Sollentuna
Objektet avser schakt för fjärrvärme, Återställande av gata, gångväg och mark efter schakt samt förläggning av fjärrvärme inkl. svets och montage.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av konstgräs i Sollentuna kommun
Planer finns för anläggande av nytt konstgräs på Helenelunds IP, Edsbergs IP och Norrvikens IP.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Temalekpark Edsvik.
Ny konstgräsplan i Rotebro
Konstgräs på befintlig grusplan.
Tillbyggnad av mast i Sollentuna
Höjning av teletorn.
Ombyggnad av anslutningsväg i Sollentuna
Ombyggnad av infart till garage samt flytt av cykel/gångväg.
Nybyggnad av tennisbana i Sollentuna
Nybyggnad av 2st tennisbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Uppförande av bullerskydd.
Dagvatten- och recipientberäkningar för sjöar i Sollentuna
Uppdraget omfattar dagvatten- och recipientberäkningar för ett antal sjöar i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner.
Upphandling av trafikplaneringstjänst för Väsjö-projektet i Sollentuna
Avser senior rådgivare gällande trafikplanering inom Väsjö-projektet i Sollentuna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: