Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av va-ledning i Sollentuna
Planer för en ny huvudvattenledning i nytt läge i Rotsunda, Sollentuna på ca 1,5 km.
Byte av signalställverk i Kummelby
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Beläggningsarbeten vid busstorget i centrala Sollentuna
Avser underhållsarbete av hårdgjorda ytor samt anslutande tjänster på busstorget i Sollentuna.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för ny transformatorstation på fastigheten törnskogen 3:2, grönan 2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser på fastigheten haspen 2, poppelvägen/sörgårdsvägen.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Marklov för stödmur på fastigheten sjöborren 4, domherrevägen 23.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Bygglov för bullerplank på fastigheten tomaten 1, sollentunavägen 192.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sollentuna
Rivningslov för bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12, Bygglov för nybyggnad av bullerplank på fastigheten tidmätaren 15, myrvägen 12 Tidmätaren 15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: