Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm. Området ligger mellan vägarna Luffarbacken, Margretelundsvägen och Simborgarvägen. Entreprenören har även option på en anläggningsentreprenad gällande Simborgarvägen.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro med hissar och trappor, förlängning av perrongerna, nytt perrongtak, nya plattformar mm.
Ombyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2-3
Avser ombyggnad av GC-väg.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Ombyggnad av väg, nybyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Markarbeten i Svinninge, Österåker
Ur kommunens investeringsbudget. Avser skötsel och upprustning av Strandängarna i Svinninge för att göra mer tillgängliga för allmänheten.
Nybyggnad av infartsvägar i Åkersberga
Avser anläggande av infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan. Husbyggnationen sker på separat projekt: 1584302
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild VA-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation och rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Nybyggnad av väg i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av väg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av störmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Komplettering av befintlig anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: