Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med allmän plats, vägar mm. Området ligger mellan vägarna Luffarbacken, Margretelundsvägen och Simborgarvägen. Entreprenören har även option på en anläggningsentreprenad gällande Simborgarvägen.
Utbyggnad av Roslagsbanan vid Åkersberga station
Roslagsbanan delen Åkersberga (km 26+850 - 27+500). Utbyggnad med ett 3:e spår, ny gångbro med hissar och trappor, förlängning av perrongerna, nytt perrongtak, nya plattformar mm.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012.
Tillbyggnad av värmeverk i Österåker
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar ca 14 busshållplatser i Österåker och Norrtälje kommuner längs väg 77, 276, 1017, 1017.1, 1032, 1149 och enskild väg Ramsta. Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-10-30.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga, Etapp 1
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen. Hela sträckan avser Mikaelsvägen-Generalsvägen, denna del avser Mikaelsvägen - Kvarnåsvägen.
Nybyggnad av infartsvägar i Åkersberga
Avser anläggande av infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Annarby 2:24,1:8,Grundvik 1:208.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild VA-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkering i Åkersberga
Avser anläggande av 22 st parkeringsplatser, samt belysning och värme, inklusive elbilsladdning.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för renovering av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Tidsbegränsat lov för parkering.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av stängsel i Österåker
Strandskyddsdispens för uppförande av fårstängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: