Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av va-ledningar på Västanvik
Totalt avser projektet utbyggnad av va-ledningar för ca 400-500 fastigheter.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje
Avser exploatering inför bostadsbyggande.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Härden 3 & 4.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Nordkap 4 och 5.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Geomembran till tätskikt och dränskikt för sluttäckning av avfallsdeponi i Norrtälje kommun
Objektet avser geomembran till tätskikt för sluttäckning av avfallsdeponi för successiv leverans. Totalt sett ska en yta om ca 70 000 kvm täckas.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning.
Reparation av fyren Remmargrund
Fyren Remmargrund blev hösten 2018 påkörd och delar av fyren rasade. Betongtornet är belägen ca 8 nautiska mil NO om Kapellskärs hamn ute i havet. Sjöfartsverket planerar att upphandla entreprenör för att reparera de skador som fyren fick.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning av slänt samt bygglov för mur och staket.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation på Ulvriset 1:1, Västra Syninge 5:1 och Västra Syninge 3:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (nis240520).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast 54 meter.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns74098).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nis269832).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation ns32983).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation nso2615).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (prefabricerad nätstation ns63623).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad/nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av plank.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av mast och två teknikbodar.
Nya betongflytbryggor på ön Fejan, Norrtälje kommun
Avser komplettering av befintlig småbåtshamn på fastigheten Tjockö 1:66, ön Fejan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: