Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser säkerhetsåtgärder av planskild korsning gata/järnväg i Skärsätra.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Ombyggnad av VA-ledningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar VA-arbeten vid Sveavägen-Kottlavägen på Lidingö.
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik på Lidingö
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik, Lidingö.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - två padelbanor.
Nybyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av småbåtshamn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: