Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny huvudtunnel med stationer i Järfälla
Stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, styr och övervakning mm samt tele). Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Nybyggnad av exploateringsområde, gata och vattenledning i Barkarby
Detta projekt avser en del av Barkarbystaden 3 och en del av Bararbystaden 4 som är planerad efter: 1466866
Förberedande BEST-arbeten vid Barkarby och Spånga
Utförs delvis i området Veddesta, vid den nya entrén vid Barkarby stationens norra ände. Huvudsakligen BEST-arbete men även rivning av ca 10 m plattform och tak. Avslutas med inkoppling av nya regionala plattformar. Förberedelser sker även vid 10+700 - 10+300 och omfattar borttagning och återmontering av spår och växlar.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Jakobsberg, etapp 5
Man kommer att exploatera ca 3 bostadskvarter åt gången i varje etapp.
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Nybyggnad av exploateringsområde i Järfälla
Järfälla kommun ska anlägga nya lokalgator och huvudgata (Ormbackavägen), va-nät, g/c-väg, dagvattendammar, teknisk försörjning (el, fiber) samt ny vägbelysning inom detaljplan Ormbacka B.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Delprojektledare för kapacitetsförstärkande åtgärder på E18 Jakobsberg-Hjulsta
Projektingenjören/delprojektledaren förväntas biträda programledarna med i första hand administrativ kompetens. I uppdraget ingår även att stötta i planläggning, projektering och genomförande. I rollen ingår att planera och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet. Det är viktigt att projektingenjören kan arbeta både självständigt och i ett team tillsammans med programledningen.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Behov av utbyte finns för konstgräsplan på Bolindervallen.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Ombyggnad av väg/gata i Järfälla
Avser ombyggnad väg i samband med nybyggnad av bostäder och hotell (1504311).
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Bygglov för anläggande av parkering samt uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n153512).
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Järfälla
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Järfälla
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Järfälla
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Järfälla
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Strandskyddsdispens för anordnande av parkering.
Nybyggnad av mast i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av mast (veddesta new).
Nybyggnad av mast i Järfälla
Tidsbegränsat lov för uppförande av master (robothöjden och landningsbanan).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: