Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg i Haninge
Ca 700-800 meter.
Ombyggnad av väg 257 (Tungelstavägen) i Haninge
Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Ombyggnad busshållplats, vägportar, övergångsställe. Ev kommer även en gc-väg ingå mellan Idrottsvägen-Sorundavägen.
Byte av bunkerledning vid Berga Örlogsbas, Västerhaninge
Entreprenaden omfattar rivning och utbyte av befintlig bränsleledning om ca 2 800 meter, delvis förlagd i mark. De nya ledningarna är dubbelmantlade av rostfritt stål med läckageövervakning speciellt tillverkade för bränslesystem. Rivning och utbyte av befintlig tankstation med oljeavskiljare och ny betongplatta.
Renovering av bro i Jordbro
Avser renovering av bron vid Nynäsvägen, över järnvägen, norr om Jordbro station. Arbeten kommer att behöva ta hänsyn till befintlig biltrafik på bron och tågtrafik under bron.
Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor
Reparation av skivstöd och balkar.
Anläggande av temalekplats i Tungelsta
I omfattningen ingår gestaltning, tillverkning och anläggandet av en temalekplats. I uppdraget ingår även en upprustning av den befintliga lekplatsen i anslutning till temalekplatsen. Uppdraget inkluderar markarbeten samt el/ljussättning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggning av 6 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Haninge
Marklov för förändring av berg samt uppförande av bullervall.
Ombyggnad av markanläggning i Haninge
Marklov- ändring av marknivå (utökning av mark för brandtjänst/utryckningsfodon).
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation (ns86915).
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av regionnät i Haninge
Strandskyddsdispens för markkablar.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation (ns75212 viken).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: