Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Haninge
Planprogrammet ska utreda förutsättningar för att bygga ut handelsplatsen Port 73 och området väster därom med handel, övrig verksamhet och uppemot 900 bostäder.
Rivning av gångtunnel vid Stationsgången i Handen
Objektet omfattar rivning av en 60 m lång gångtunnel vid Handenterminalen, bergsschakt och vabergschakt, rivning av fjärrvärmeledning samt jordschaktarbeten.
Byte av konstgräsplan i Haninge kommun
Avser ny konstgräsplan på Tungelsta IP.
Byte av konstgräsplaner i Haninge kommun
Brandbergens IP och Tungelsta Bollplan.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av el-nätstation.
Tillbyggnad av värmeverk i Haninge
Nybyggnad av expansionskärl.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av gc-väg i Haninge
Tillbyggnad av plank vid affärshus samt flytt av gc-väg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggning av 9 stycken parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Haninge
Avser dränering av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: