Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg i Haninge
Ca 700-800 meter.
Byte av bunkerledning vid Berga Örlogsbas, Västerhaninge
Entreprenaden omfattar rivning och utbyte av befintlig bränsleledning om ca 2 800 meter, delvis förlagd i mark. De nya ledningarna är dubbelmantlade av rostfritt stål med läckageövervakning speciellt tillverkade för bränslesystem. Rivning och utbyte av befintlig tankstation med oljeavskiljare och ny betongplatta.
Dammsäkerhetshöjande åtgärder i nationalparken i Tyresta
Avser renovering av övre och nedre dammen i Tyresta nationalpark.
Nybyggnad av dagvattendamm i Haninge
Avser byggnation av ny damm, två nya utskov, gångbana, bryggor och dagvattenledningar vid korsningen Gamla Nynäsvägen-Kolartorps allé, samt flytt av äldre byggnad till en ny plats i Haninge kommun.
Anläggande av temalekplats i Tungelsta
I omfattningen ingår gestaltning, tillverkning och anläggandet av en temalekplats. I uppdraget ingår även en upprustning av den befintliga lekplatsen i anslutning till temalekplatsen. Uppdraget inkluderar markarbeten samt el/ljussättning.
Installation av fiberbaserat bredbandsnät mm, Stockholms Skärgårdsnät AB
Upphandlingen avser installation av aktiv utrustning och drift av ett fiberbaserat bredbandsnät med 1200 anslutningar i Stockholms skärgård. Projektering och bygget av nätet har uppdelats i fyra delprojekt: ett för respektive Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. Delprojektens fibernät är sammanlänkade med varandra, så försörjningen av nätet kan ske vid ett flertal olika geografiska punkter inom projektområdet.
Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor
Reparation av skivstöd och balkar.
Ombyggnad av parkeringsplats i Haninge
Tidsbegränsat bygglov parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av skjutbana i Haninge
Nybyggnad av skjuthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: