Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt
Ny bro, 350 meter och 39 meter hög. Ny spårväg.
Nybyggnad av Trafikplats Lovö, FSE309, Förbifart Stockolm
Projektet avser två cirkulationsplatser, anslutning till tunnelramper, breddning av Ekerövägen samt gång- och cykelpassage under Ekerövägen.
Markarbete för gata och VA i Stenhamra
Objektet avser markarbeten för ny lokalgata, breddning av Klyvarestigen samt nya VA-ledningar ingående i detaljplanen för Södra Klyvarestigen.
Ny vägbelysning vid gc-väg på Ekerö
Den aktuella sträckan, ca 5 km, löper mellan korsningen Ekerövägen-Färentunavägen och Svanängen.
Nybyggnad av idrottsplats i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av "multiarena" på fastigheten närlunda 24:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten stockby 1:298.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för anläggande av transformatorstation på fastigheten stockby 4:11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: