Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bergtunnlar vid Södra Lovö, Förbifart Stockholm
Projektet avser drivning av huvudtunnlar och ramptunnlar via arbetstunnel. Sjötransporter av bergmassor via hamn. Drivning av fyra luftutbytesstationer inkl schakt upp till marknivå.
Nybyggnad av bergtunnlar vid Norra Lovö, Förbifart Stockholm
Projektet avser drivning av huvudtunnlar via arbetstunnel. Sjötransport av bergmassor via hamn. Materialtransporter via färja. Drivning av fyra luftutbytesstationer inkl schakt upp till marknivå.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Ombyggnad av markanläggning i Ekerö
Strandskyddsdispens för anläggande av utsikt på fastigheten ekebyhov 3:5 och 3:1.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av fördelningsstation på fastigheten prästnibbla 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten munsö-bona 18:1.
Ombyggnad av markanläggning i Ekerö
Marklov för anläggning av torgmark på fastigheten ekebyhov 1:1.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: