Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning av E18 sträckan Stocksundsbron-Tpl Arninge
Ombyggnad samt breddning av befintlig väg, ny belysning. Utförs i 2 etapper, ca 11,6 km lång sträcka totalt. Befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ombyggnad av broar i mittremsan samt två pågjutningar vid bropelare. Etapp 1 ska vara färdigställt 2020-10-01 och etapp 2 2021-10-01. Slutbesiktning 2021-12-10.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 262 mellan Danderyd-Rösjön
Projektet omfattar även trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter vid korsningarna Edsbergsvägen-Lomvägen samt Edsbergsvägen-Enebybergsvägen.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll. Integrerat brounderhåll Stockholm Nord 2020-2023.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Ny dagvattenanläggning i Danderyd
Projektet utgörs av en dagvattenanläggning med en damm med en yta på cirka 350 m2 för omhändertagande av dagvatten. Dammen är placerad i en ny park. ´ Den totala ytan som berörs av åtgärderna är cirka 5000 m2.
Byte av ispist och kylanläggning till Danderydsvallens IP
Avser utbyte av ispist samt byte av kylinstallation på Danderydsvallen. I entreprenaden ingår samtliga markarbeten, tillhörande kyl/el och vvs-arbeten för byte av ispist. I entreprenaden ingår även byte av kylinstallation till nytt aggregat inkl. tillhörande arbeten avseende värmeåtervinning samt schaktning, dragning av rör för värmeåtervinning till befintliga samt framtida avsättningar. Tillbyggnad av hus där den nya kylmaskinen ska placeras samt demonteringen av befintlig belysning över ispisten.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Danderyd
Bygglov för lokal bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Bygglov för mur/plank.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Marklov för höjning av marknivå.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Marklov för uppbyggnad av stödmurar.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av nätstation i Danderyd
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Rivning och nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: