Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning av E18 sträckan Stocksundsbron-Tpl Arninge
Ombyggnad samt breddning av befintlig väg, ny belysning. Utförs i 2 etapper, ca 11,6 km lång sträcka totalt. Befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ombyggnad av broar i mittremsan samt två pågjutningar vid bropelare. Etapp 1 ska vara färdigställt 2020-10-01 och etapp 2 2021-10-01. Slutbesiktning 2021-12-10.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll. Integrerat brounderhåll Stockholm Nord 2020-2023. Utförande av förutbestämt underhåll på 608 st byggnadsverk/bro och tillståndsbaserat underhåll på 10 st byggnadsverk/bro.
Nybyggnad av busshållplatser vid motorväg Danderyd
Avser nya busshållplatser samt parkering vid Danderyds gymnasium.
Ny dagvattenanläggning i Danderyd
Projektet utgörs av en dagvattenanläggning med en damm med en yta på cirka 350 m2 för omhändertagande av dagvatten. Dammen är placerad i en ny park. ´ Den totala ytan som berörs av åtgärderna är cirka 5000 m2.
Dränering vid flerbostadshus i Danderyd
Dränering, isolering av källare samt rivning och återuppbyggnad av uteplatser. Ca 300 meter husvägg.
Byte av ispist och kylanläggning till Danderydsvallens IP
Avser utbyte av ispist samt byte av kylinstallation på Danderydsvallen. I entreprenaden ingår samtliga markarbeten, tillhörande kyl/el och vvs-arbeten för byte av ispist. I entreprenaden ingår även byte av kylinstallation till nytt aggregat inkl. tillhörande arbeten avseende värmeåtervinning samt schaktning, dragning av rör för värmeåtervinning till befintliga samt framtida avsättningar. Tillbyggnad av hus där den nya kylmaskinen ska placeras samt demonteringen av befintlig belysning över ispisten.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Bygg och marklov göt parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Danderyd
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av nätstation i Danderyd
Rivning och nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: