Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av dagvattenparker i Botkyrka
Avser stadsdelarna Fittja och Alby.
Exploateringsarbete inför bostäder i Slagsta, Botkyrka
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Finplaneringsarbeten i Botkyrka
Avser finplaneringsarbeten.
Byte av värmekulvert i flerbostadshus i Storvreten
Avser byte av gamla värmekulvertar på adresserna Branta backen 2, 4, 6, 8 och 10 i Storvretens bostadsområde, Botkyrka kommun.
Byte av värmekulvert i flerbostadshus i Botkyrka
Avser byte av gamla värmekulvertar på adresserna Hålvägen 4-26 och Passvägen 1-31, Botkyrka kommun.
Nybyggnad av nätstation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av nätstation .
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivningslov av gamla nätstationen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats.
Renovering av lekplatser mm i Botkyrka
Renovering av lekområde och grönstruktur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: