Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Utbyggnad av infrastruktur på Bresshammars skog/Stavlund i Strängnäs kommun, etapp 2
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor och ny belysning i Stavlund i Strängnäs. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, el och opto.
Nybyggnad av naturlekpark i Strängnäs
Avser anläggning av naturlekpark. Lekparken ska delvis vara varsamt insprängd i sparad natur, men även med anlagda delar, lekanordningar, gräsplan och vissa platsbyggda anläggningar i trä.
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation gesta 6:13.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation marielund 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t315 vansö-valla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:345.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:465.
Ombyggnad av va-ledning i Strängnäs
Anmälan om installation av anläggning för vatten och avlopp strängnäs 3:63.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov av högspänningskabelskåp åkers styckebruk 1:452.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: