Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 2
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen.
Nybyggnad av naturlekpark i Strängnäs
Avser anläggning av naturlekpark. Lekparken ska delvis vara varsamt insprängd i sparad natur, men även med anlagda delar, lekanordningar, gräsplan och vissa platsbyggda anläggningar i trä.
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser ny- och ombyggnad av Västra kopplingsstation. Fastighetsbeteckning: Motståndet 1, området ligger vid Genvägen.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strängnäs
Bygglov för anläggning av skatepark åkers styckebruk 1:98.
Nybyggnad av regionnät i Strängnäs
Bygglov för ny markkabel & nätstation tynnelsö 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation gesta 6:13.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation marielund 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t315 vansö-valla 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation t476 härads-sörtorp 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:345.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers styckebruk 1:465.
Ombyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av transformatorstation t475 lidökna ekesvallen 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för grönyta stora sundby 4:3.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov av högspänningskabelskåp åkers styckebruk 1:452.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: