Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Förstudie för Larslunda IP i Strängnäs
Strängnäs kommun avser teckna ramavtal omfattande genomförande av en förstudie i samband med ett större utvecklingsprojekt. Projektet har till syfte att utveckla Larslunda IP till hela Strängnäs kommuns sportcentrum. Upphandlingen avser ett team av konsulter som ska vara beställarens samarbetspartner och stöd i processen och som i första hand ska ansvara för projektledning av en förstudie.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats och när höjdsättningen på kvartersmarken har bestämts.
Ny solcellspark i Strängnäs
50 000 solpaneler på 45 hektar.
Utbyggnad av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Strängnäs
Objektet avser rivning av befintlig- och förläggning av nya vatten-, spill, och dagvattenledningar i Dp. Kungsfiskaren, Strängnäs.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 3
Avser nytt exploateringsområde.
Nya ställverksfack till fördelningsstation Södra i Strängnäs
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack, 5 på vardera samlingsskena, för utbyggnad av befintligt 24 kV ställverk i fördelningsstation Södra, Strängnäs.
Markarbeten vid fastigheter i Åkers Styckebruk
Avser dränering och källarisolering för 2 st byggnader på Wattrang 1 samt nyanläggning av entréytor, gångar, parkering, planteringsytor, sittplats med pergola, träd m.m. på Lohe 13 och Wattrang 1. Nya dagvattenledningar och brunnar tillkommer också.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning av mark kroken 1,2,3,4 & 9.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning av mark strängnäs-åby 5:5.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för omfördelning av massor inom fastigheten slakteriet 10.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för ändrade höjder på lokalgatan lotorp 1:12.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation håsta 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation klahammar 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation löt 3:1.
Nybyggnad av plank i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av plank domherren 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation byringe 7:41.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation gripsholms slott 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ingelstorp 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers-järsta.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, gorsinge 1:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, envägen edsala 5:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, frönäs gård ramsö s:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, skvattramsvägen edsala 5:8.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för parkeringsplatser marielund 1:1.
Nybyggnad av markanläggning i Strängnäs
Strandskyddsdispens för solcellspark eldsund 7:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Ändring av marklov stora sundby 4:3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: