Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Nya gator, torg och gc-vägar i Strängnäs kommun
Utförande av nya lokalgator, torg och ny gång- och cykelbana.
Markanläggning inför förskola i Finninge, Strängnäs
Avser mark- och anläggningsarbeten för Tryffelstråkets förskola. Tomten är 11476 kvm.
Nytt exploateringsområde i Mariefred, etapp 4
Avser nytt exploateringsområde. VA, el, fjärrvärme och opto ingår.
Nya ställverksfack till fördelningsstation Södra i Strängnäs
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack, 5 på vardera samlingsskena, för utbyggnad av befintligt 24 kV ställverk i fördelningsstation Södra, Strängnäs.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning och avjämning av fastighet för att möjliggöra framtida industriell verksamhet gnejsen 1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Rivningslov, och ändring av marknivå och ändrad användning av garageinfart, baddaren 6.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs härads-kumla 1:144.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation hälleby 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nr 9510997 lommen 12.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation strängnäs 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation åkers-järsta 1.7.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, resedan 6.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av transformatorstation t330 samt rivning av befintlig transformatorstation t330, bergshammar 1:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av laddplatser gorsinge 1:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, strängnäs 3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: