Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ny väg i Oxelösund
Ca 400 meter.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Sanering av mark i Oxelösund
Förfrågan avser marksanering av PCB i området Kv. Flädern 1 i Oxelösunds kommun. Föroreningssituationen har kartlagts genom miljötekniska markundersökningar.
Nybyggnad av fyr i Oxelösund
Nybyggnad av 2 fyrar.
Ombyggnad av torg i Oxelösund
Öka attraktiviteten på torget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: