Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Nyköping och Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".
Svetsarbete i BFB Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser demontage av befintlig konstruktion, tillverkning, frakt, montage samt all nödvändig kontroll av nya tryckkärlsdelar. Överhettare 1 i BFB Panna 3 är förverkad och måste bytas ut under sommaren 2020. Överhettare 2 monterades ner 2012. En ny design av öh2 är framtagen och planeras ersätta den nedmonterade.
Nybyggnad av solcellsanläggning & elbilsladdstolpar på kontorshus, Nyköpingshem AB
Solcellsanläggning och elbilsladdstolpar ska projekteras, levereras och installeras på Nyköpingshems huvudkontor kv Byggmästaren 8 Nyköping.
Ombyggnad av va-ledning i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av va-anläggning.
Projektledare till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Samordnare järnvägsplan/myndighetskontakter till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad, bullervall mot motorvägen Hållsta 13,Anderslund 1:27.
Rivning av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation (nis:273467).
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: