Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av cirkulationsplats i Nyköping
Ombyggnationen omfattar en ny cirkulation i korsningen Lennings väg - Husarvägen samt ett vänstersvängfält till Förrådsvägen. Två busshållplatser ska flyttas. Ny belysning ska byggas på sträckan
Exploatering för tomter i Bergshammar, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 2
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. 470 meter.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1206584.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1528803.
Tillbyggnad av mast i Nyköping
Tillbyggnad av mast.
Tillbyggnad av tv-mast i Nyköping
Tillbyggnad av mast.
Nybyggnad av mur i Nyköping
Uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Uppsättning av plank.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Anläggande av tillfällig parkeringsplats samt väg.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats, tillfällig.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation /nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av lekplats i Nyköping
Mellan Buskvägen & Kaprisvägen.
Nybyggnad av elljusspår i Nyköping
Nyköpings kommun avser att anlägga ett elljusspår - med en längd på ca 950 m och bredd på ca 2,5 m - vid den befintliga friluftsanläggningen i Stigtomta. I entreprenaden ingår markarbeten och belysningsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: