Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken, etapp 1
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Nyköping
Ombyggnationen omfattar en ny cirkulation i korsningen Lennings väg - Husarvägen samt ett vänstersvängfält till Förrådsvägen. Två busshållplatser ska flyttas. Ny belysning ska byggas på sträckan
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 2
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. 470 meter.
Utbyte av styrsystem till panna 1 och 2 på Idbäcksverket, Nyköping
Avser utbyte av befintligt styrsystem, ABB SATTLINE, för panna 1 och 2 samt gemensamma system på Idbäcksverket, Idbäcksvägen 14, Nyköping. Utbytet är uppdelat i två etapper: Etapp A: Panna 2 och sidosystem under sommaren-hösten 2018 samt Etapp B: Panna 1, fjärrvärme och gemensamma bränslesystem under sommaren-hösten 2019.
Utbyte av panelväggar på BFB panna 3, Nyköping
Objektet avser utbyte sidoväggar andra draget, delvis utbyte (8 tubrader) sidoväggar vestibul samt utbyte av samtliga bärtuber andra draget.
Ombyggnad av va-ledning i Nyköping
Anmälan om installation av va-anläggning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 4 transformatorstationer Råby-snesta 1:22,Råby-stensnäs 1:1,Limängen 2:6,Kristineholm 2:1.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt anmälan för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av staket.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av vindskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov, schaktning av tomt avsedd för industri.
Nybyggnad av markanläggning i Nyköping
Anläggande av kabelschakt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lekplats i Nyköping
Mellan Buskvägen & Kaprisvägen.
Nybyggnad av fyr i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för 2 st fyrar.
Nybyggnad av stängsel i Nyköping
Uppsättning av stängsel vid trafikskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: