Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Tillbyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plank.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats, gångväg samt ris- och virkesupplag.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tidsbegänsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: