Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för nya bostäder och lokalgator i Nyköping, etapp 2
Ombyggnationen omfattar utbyggnad av 3 stycken lokalgator med belysning och dagvatten inom kvarteret Förrådet samt platsbildning norr om ny cirkulation på Lennings väg. Området avgränsas av Lennings väg i söder och Domänvägen norr, I väster ligger Husarvägen och i öster Förrådsvägen.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nyköping, etapp 2
Objektet avser en förlängning av Wahlströms väg, Oldenburgs allé samt nyanläggning av Zellings väg. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Exploatering för tomter i Bergshammar, Nyköping
I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, väg samt gång- och cykelväg.
Utbyggnad av gator och VA för nytt bostadsområde i Stenbro
Avser utbyggnad av befintligt bostadsområde invid Stenbro med ny infart för personbilar från väg 809 och gång- och cykel från väg 807. I entreprenaden ingår ledningsarbeten, markarbeten, belysningsarbeten, vägar samt gång- och cykelvägar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stigtomta
300 meter gata med belysning, VA med pumpstation, vall och diken. Exploatering inför bebyggelse på projekt 1204318.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping, etapp 3
Fruängsgatan delen mellan Västra Kvarngatan och Borgaregatan. Ca 250 meter.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1206584.
Sanering av mark i Nyköping
Sanering uppdelade i två projekt, det andra på: 1528803.
Nybyggnad av solceller på kontorshus, Nyköpingshem AB
Nybyggnad av solcellsanläggning på Nyköpingshem egna kontor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation /nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av transformatorstation i inomhusutförande.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad, Ansökan om marklov för uppfyllnad (bullervall mot motorvägen) Hållsta 13.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av skylt i Nyköping
Ansökan om tillfälligt bygglov för uppförande av byggskylt och byggbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: