Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varmt inom Södermanlands och Örebro län
För utförande av underhållsbeläggningsarbeten, grupperna D4 inom Södermanland län (D) och grupp T2 inom Örebro län (T) 2018-2019.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 953 mellan Eskilstuna-Sundbyholm
Ca 8 km lång. Även ledningar för VA, el och opto ingår.
Exploatering för logistikpark i Eskilstuna
Nyanläggning av ca 1900 m, industrigata med tillhörande GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA, el, belysning och opto.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Ny aktivitetspark i Skiftinge
Avser ombyggnad av Långbergsparken till en allaktivitetspark. Arbeten som ska utföras är byggnation av en scen, anläggande av parkourområde, lekplats, utegym, boulebana, VA-arbeten, gc-vägar, belysning, planteringar, upprustning av befintliga grönytor mm.
Nytt konstgräs i Skogstorp
Objektet avser nybyggnad av 3st fotbollsplaner 1st 11-manna 65x105 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 naturgräsplan. Behandlad tomtarea: ca 26000 m². Avser 2 entreprenader, en för markarbeten och en för konstgräs.
Exploatering för bostadsområde i Eskilstuna
Stenby etapp 3 ska bli ett bostadsområde med ca 70 lgh, radhus och parhus. I detta projekt ingår att : Förlägga vatten och avlopp, EL, belysningskablar och optokanalisation samt sätta fundament och skåp. En mindre dagvattendamm ska byggas. Gatan ska byggas upp till och med obundet bärlager.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Ca 1300 meter. Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena och volleybollplan mm.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Kvicksund S (hållställe) belägen inom Driftplatsen Kvicksund Bandel 493 km 202+920 – km 203+300 Plattform ca 203+120 – 203+ 240.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Nybyggnad av gc-väg i Eskilstuna
Omvandling Väster, ny cykelbana ca 200 meter.
Installation av sprinklersystem i fastighet i Eskilstuna
Avser demontering och rivning av befintliga manuella sprinklerinstallationer inom transportörer och flislager, därefter nyinstallation av torrörsystem inom ett flislager samt transportörer (A-Ladan). Även nya sprinklercentraler typ container (ca: 10 m²) ska ingå i entreprenaden. Entreprenaden sker i etapper.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering t o m 2020-02-28.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkering, uppförande av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Nybyggnad av 72 m mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning, ny körväg.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Fyllning och schaktning, marklov.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i lokal.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmur.
Nybyggnad av mur i Eskilstuna
Uppförande av stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstationer.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Objektet avser byggnation av en ca 40 m2 pålad brygga med ramverk av stål, trädäck, räcken och platsbyggd träbänk.
Utveckling av kanal i Torshälla
Utveckla kanalen från slussen till Gökstensskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: