Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Stambyte. Fortsättning efter projekt: 1290721.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna kommun
Avser en ny kopplingsstation 20/10 kV Jäder med 10 MVA transformator inkl nollpunktsbildare, placerad i Eskilstuna kommun.
Utbyggnad av VA-ledningar i Hyndevad
Entreprenaden omfattar förnyelse av VA-ledningssystem norr om Hyndevadsån, Eskilstuna mellan Säldalen och Kälbyholmsvägen samt dagvattenåtgärder för skydd av Hyndevads vattentäkt. De västra delarna av entreprenaden ligger inom primär och sekundär zon för grundvattenskydd samt inom tertiärzon för ytvattenskydd. Entreprenaden omfattar två nya spillvattenpumpstationer. Entreprenaden omfattar nyförläggning av ledningar för el och opto.
Exploatering för nytt industriområde i Eskilstuna
I entreprenaden ingår att utföra ca 700 m grusad gata, förläggning av vatten- spill och dagvattenledningar. En fördröjningsdamm för dagvatten och en pumpstation för spillvatten ska utföras.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Kvicksund S (hållställe) belägen inom Driftplatsen Kvicksund Bandel 493 km 202+920 – km 203+300 Plattform ca 203+120 – 203+ 240.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna
Avser nybyggnad av kopplingsstation 55K01 på Vattumannen 9, vid värmeverket på Kungsgatan 82.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Eskilstuna
Avser en mindre gång och cykelväg som är en del av BM-Stråket. Arbeten som ska utföras är plattläggning sättning av smågatsten, asfaltering, montering av bänkar, elarbeten med mera. Objektet ligger i kv. Nätet området sträcker sig från Elinoragatan och ca 100m västerut. GC-vägen ligger inklämd mellan 6 st. hus som är inflyttningsklara december 18 till januari 19.
Ny gc-väg längs Uttermarksgatan i Eskilstuna
Kommer att porjekteras i egen regi. Uppskattad byggstart. Avser sträckan mellan Carlavägen och Kjulavägen.
Ny växelanslutning och förlängning av spår vid Eskilstuna driftplats
Ny växelanslutning för tågen från Svealandsbanan till Eskilstuna driftplats och Gredbydepån. Upprustning och förlängning av två spår inne på driftplatsen.
Beläggningsarbete mm i nytt industriområde i Eskilstuna
Förläggning av fjärrvärme, elektrisk ledning samt asfaltering av grusad gata.
Ny gc-väg längs Vasavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Separata gc-banor på båda sidor vägen planeras.
Ny gc-väg mellan Stenuddsvägen-Hällbyvägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Stenuddsvägen och fram till kyrkan.
Ny gc-väg längs Brottstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Västeråsvägen och Brottstavägens norra ände.
Installation av sprinklersystem i fastigheter i Eskilstuna
Avser demontering av befintligt manuell sprinklerinstallation i flislager (A-ladan) och nyinstallation av torrörsystem. Inom Turbinhallen skall det installeras Våtrörssystem samt Pre-Actionssystem över turbinens drivaxel och oljelager till turbinen. Pre-Actionssystemet skall aktiveras med ett av FM Globals godkänt detekteringsystem.
Ny gc-väg längs Lagrådsgatan i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Gillbergavägen och Stenby.
Ny gc-väg i Kronskogen, Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Linnégatan och Tuna Park. Breddning och ny belysning.
Ny gc-väg längs Folkestavägen i Torshälla
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av värmeverk i Eskilstuna
Nybyggnad av värmecentral.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogasanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av kopplingsstation elkraft samt transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av kopplingsstation samt transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av ställverk.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av tranformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för pålning och stabilisering av strandkant på Ekeby S:2 Valhalla 2:10 och Valhalla 2:11.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t o m 2023-10-04.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation på Övlingeby 1:6 och Kjulaby 4:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation. Skiftinge 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av trnasformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Objektet avser byggnation av en ca 40 m2 pålad brygga med ramverk av stål, trädäck, räcken och platsbyggd träbänk.
Ny gc-väg längs Svallingegatan i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Separerad cykelbana som ansluter till Västeråsvägen.
Projektering av våtmarker inom Södermanlands län
Avser projektering av våtmarker inom sju olika naturreservat inom Södermanland län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: