Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Exploatering för handelsområde i Eskilstuna
Ett nytt handelsområde ska byggas i Eskilstuna. Denna entreprenad avser ett första steg genom att bergschakt och fyllnadsarbeten utföras. Även uppkrossning av förstärkningslager och bärlager till kommande entreprenad ska utföras. Vissa rivningsarbeten av rester efter tidigare verksamhet ingår.
Nytt konstgräs i Skogstorp
Objektet avser nybyggnad av 3st fotbollsplaner 1st 11-manna 65x105 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 konstgräs. 1st 9-manna 55x72 naturgräsplan. Behandlad tomtarea: ca 26000 m². Avser 2 entreprenader, en för markarbeten och en för konstgräs.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Nybyggnad av kopplingsstation i Eskilstuna kommun
Avser en ny kopplingsstation 20/10 kV Jäder med 10 MVA transformator inkl nollpunktsbildare, placerad i Eskilstuna kommun.
Exploatering för nytt industriområde i Eskilstuna
I entreprenaden ingår att utföra ca 700 m grusad gata, förläggning av vatten- spill och dagvattenledningar. En fördröjningsdamm för dagvatten och en pumpstation för spillvatten ska utföras.
Förlängning av plattform i Kvicksund
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Kvicksund S (hållställe) belägen inom Driftplatsen Kvicksund Bandel 493 km 202+920 – km 203+300 Plattform ca 203+120 – 203+ 240.
Nytt konstgräs på Tunavallen i Eskilstuna
Avser nytt konstgräs på Tunavallen samt flytt av befintligt konstgräs som ligger på denna plan till annan plan, ej fastställt till vilken än.
Ny gc-väg längs Västerleden i Eskilstuna
Ca 1300 meter. Avser sträckan mellan Fagottvägen och Torshällavägen.
Exploatering för bostadsområde i Eskilstuna
I entreprenaden ingår VA-förläggning samt byggnation av gator. På de nybyggda sjumetersgatorna kommer arbeten upp till AG-beläggning att utföras.
Ny gc-väg längs Uttermarksgatan i Eskilstuna
Kommer att porjekteras i egen regi. Uppskattad byggstart. Avser sträckan mellan Carlavägen och Kjulavägen.
Ombyggnad av Hagbyvägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019. Avser trafiksäkerhetsåtgärder, ny gång- och cykelväg samt busshållplats.
Ny gc-väg längs Vasavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Separata gc-banor på båda sidor vägen planeras.
Ny gc-väg längs Brottstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Västeråsvägen och Brottstavägens norra ände.
Ny gc-väg mellan Stenuddsvägen-Hällbyvägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Stenuddsvägen och fram till kyrkan.
Installation av sprinklersystem i fastighet i Eskilstuna
Avser demontering och rivning av befintliga manuella sprinklerinstallationer inom transportörer och flislager, därefter nyinstallation av torrörsystem inom ett flislager samt transportörer (A-Ladan). Även nya sprinklercentraler typ container (ca: 10 m²) ska ingå i entreprenaden. Entreprenaden sker i etapper.
Ny gc-väg längs Lagrådsgatan i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Gillbergavägen och Stenby.
Ny gc-väg i Kronskogen, Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Avser sträckan mellan Linnégatan och Tuna Park. Breddning och ny belysning.
Nybyggnad av lift till skidbacke i Eskilstuna
Entreprenaden avser projektering och uppförande av ny släplift/ankarlift i Vilstabacken.
Ny gc-väg längs Folkestavägen i Torshälla
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning (stambyte) samt ventilationssystem i flerbostadshus.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Anordnande av pålad brygga.
Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Förläggning av fiberkabel, strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Nybyggnad av mast i Eskilstuna
Nybyggnad av 60 m vindmätmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformsatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för förläggning av högspänningskabel.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för schaktning och nedläggning av fiber/el på Lövgård 5:1 & Klinten 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för schaktning och nedläggning av fiber/el på Lövgård 8:50 & Lövgård 8:52.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkering t o m 2023-10-04.
Nybyggnad av plank i Eskilstuna
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Objektet avser byggnation av en ca 40 m2 pålad brygga med ramverk av stål, trädäck, räcken och platsbyggd träbänk.
Ny gc-väg längs Svallingegatan i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Separerad cykelbana som ansluter till Västeråsvägen.
Projektering av våtmarker inom Södermanlands län
Avser projektering av våtmarker inom sju olika naturreservat inom Södermanland län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: