Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata, Ystad
Omfattar ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, anläggande av cykelväg och gångbanor utmed gatan. Tre upphöjda tvärsgående korsningar kommer att anläggas och 5 stycken längsgående upphöjda korsningar
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata, gc-väg och va, samt ny belysning i gatan. Surbrunnsvägen som omfattas av denna ombyggnad är ca 520 meter.
Reparation av Östra kajen, Ystad
Avser reparation av Östra kajen, ca 57 löpmeter, med option avseende reparation av Gamla varvskajen, ca 65 löpmeter (option 1 respektive reparation av Nyhemskajen, ca 13 löpmeter (option 2).
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hedeskoga
Omfattar exploateringsarbeten för vägar, gator och tomter gällande stycke bebyggelse.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Ystad
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Avtalstiden är 3 år, med rätt för beställaren att förlänga avtalstiden med 1 år med oförändrade villkor.
Nybyggnad av byggnad på hamnplan i Kåseberga
Planer för nybyggnad på hamnplanen i Kåseberga.
Ramavtal avseende Yttre skötsel, ystad
ntreprenaden innefattar yttre skötsel i Ystadbostäders fastighetsbestånd. Arbeten som ingår i entreprenaden är exempelvis skötsel av planteringar, rabatter, växter, gräsytor, hårdgjorda ytor, gårdsmiljöer mm. Möjlighet till förlängning 1+1
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: