Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och tillbyggnad av VA-ledningar
Utbyggnad av kommunala spillvattenledningar.
Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata, gc-väg och va, samt ny belysning i gatan. Surbrunnsvägen som omfattas av denna ombyggnad är ca 520 meter.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Ystad
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Avtalstiden är 3 år, med rätt för beställaren att förlänga avtalstiden med 1 år med oförändrade villkor.
Trafiklinjemålning i Ystad Kommun
Avser ramavtal för utförande av vägmarkeringar inom Ystads kommun under kontraktsperiod 2020-05-15 - 2022-05-14 med möjlighet till 2 förlängningar á 12 månader. Dock längst tom. 2024-05-14.
Ombyggnad av lokalgator, delområde 1 i Ystad
Avser utbyggnad av mark, gata och VA i Öja nya industriområde. Byggata för område del 1.
Nybyggnad av byggnad på hamnplan i Kåseberga
Planer för nybyggnad på hamnplanen i Kåseberga.
Ramavtal avseende infodring av VA-ledningar med flexibla foder, Ystad
Ramavtalsleverantör för Infodring av VA-ledningar med flexibla foder. Avtalstid:2020-06-01 - 2021-05-31 Möjlighet till 1+1+1
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: