Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Vellinge, etapp 3
Projektet avser uppgradering av utemiljö i anslutning till bostadsområde med 300 lägenheter.
Ny konstgräsplan i Vellinge
Avser anläggande av konstgräsplan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st villor.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast Q3 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 30-tal bostäder.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Vellinge
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Avser åtgärder av utemiljöer inom Vellinge kommun. Arbetena utföras löpande under 2018.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Projektet avser ombyggnad av infart med ny pendlarparkering.
okAsfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Arbetena sker löpande under 2018.
Utbyte av spillvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Arbetena kommer att ske löpande under 2018.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Byte av konstrgräsplan Vellinge
Projektet avser byte av konstgräs vid Herrljunga idrottsplats.
Ny pendlarparkering i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Byte av konstgräs vid idrottsplats i Höllviken, Vellinge
Avser byte av konstgräs vid Höövikens IP.
Ny gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2018. Avser nya belysningsstolpar.
Ombyggnad av lekplatser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. .
Invallning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser infallning Sk/Fbo i Vellinge. Igångsättning och omfattning okänd.
Ytvattenåtgärder av gata/park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Nytt utjämningsmagasin i Hököpinge, Vellinge
Avser nytt dagvattenmagasin/damm i Hököpinge.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkering av campingfordon 15 maj -15 september varje år, t om 2024.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats och etableringsområde t.o.m. 2028-03-12.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Marklov parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad annan anläggning än byggnad - nätstation, marklov för trädfällning.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Nybyggnad av plank.
Åtgärder av gång- och cykelväg i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: