Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av färjeläge i Trelleborg
Avser nybyggnad av färjeläge 11 och 12 samt sidoramp färjeläge 10. Målet är att entreprenaden skall starta sommaren 2020 och vara färdigställd årsskiftet 2021/2022.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Nybyggnad av gång och cykelväg, i Trelleborg
I denna etappen ingår all gatuarbeten av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan förutom asfalteringen som sker i etapp 2. Etapp 2 :1634783
Exploatering av mark i Trelleborg
Avser mark och va-ledningsarbeten, gator, anläggning m.m
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Anläggning av våtmarker vid Steglarp 18:3 och Fuglie 8:2, Trelleborg
Anläggning av våtmarker vid Steglarp 18:3 och Fuglie 8:2, Trelleborgs kommun
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Trelleborg
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin. Objektets läge: Norra delen av Trelleborgs tätorts centrala delar. Arbetsområdet omfattar Östervångsvägen, mellan Frans Malmrosgatan och Sveagatan samt grönområdet väster om denna vägsträckning.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Trelleborgs Hamn
Avser nybyggnad av en ny solcellsanläggning 450kW samt tillhörande installationsarbeten inom Trelleborgs Hamn.
Förslagsritningar broar, Trelleborg
Avser förslagsritningar broar Östra Ringvägen.
Smygehamns hamn, ström- och vågmodellering , trelleborg
Avtalet kommer pågå fram september 2020 - december 2020.
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i Västra Trelleborg
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i västra Trelleborg. Avtal 2020-03-30 - 2024-03-30

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: