Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Ny fördelningsstation Trelleborg
Avser nybyggnad av östra fördelningsstationen 130/10 kV. Trelleborg
Ombyggnad av väg i Trelleborg
Avser planering av ringvägen i Trelleborg,
Nybyggnad av fördelningstation i Trelleborg
Avser utbyggnad av VVF-fördelningsstation. 130/10 kv
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 62 fastigheter.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 66 fastigheter.
Flytt av klaff vid hamn i Trelleborg
Avser flytt av befintlig landklaff i markplan till nytt läge ca. 7 m bakåt. Arbetet omfattar återanvändning av befintlig klaff, rivning av spont och betong samt nybyggnad av spont och betong.
Nybyggnad av infartsväg mm vid Trygghetens Hus, Trelleborg
Avser nybyggnad av infartsväg (första delen av östra ringvägen) samt avvattning och VA-anslutning till Trygghetens hus. Uppskattad start.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Trelleborg
Projektet ligger på is. Förslag till gc-väg. Igångsättning tidigast 2020. Byggherre Trafikverket eller Trelleborgs kommun. Samfinansierat projekt.
Asfaltering av parkeringsytor i Trelleborg
Avser asfaltering på 6 st parkeringsytor, med 1-2 st om året.
Utvändigt underhåll av gård i Trelleborg
Projektet avser upprustning av gård i Trelleborg på kv. fagerängen
Renovering av friidrottsanläggning i Trelleborg
Avser renovering av Östervångsstadions idrottsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Utbyte av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: