Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny vindkraftspark på Kriegers flak i Östersjön
Avser nybyggnad av vindkraftpark med ca 128 st vindkraftverk med totalhöjd 280 meter.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Exploatering av mark i Trelleborg
Avser mark och va-ledningsarbeten, gator, anläggning m.m
Nybyggnad av fördelningstation i Trelleborg
Avser utbyggnad av VVF-fördelningsstation. 130/10 kv
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Ombyggnad av mindre vattenverk i Trelleborgs kommun
Projektet avser ombyggnad av befintligt vattenverk i Alstad till lågreservoar med tryckstegring.
Ombyggnadsarbeten P-plats i Smygehamn
Omfattar ombyggnation och viss förstoring av befintlig P-plats. Ingående arbeten är markarbeten, beläggningsarbeten, skylt- och målningsarbeten, plantering, montage av laddstolpar, flytt av bef. Toalettbyggnad med erforderliga kringarbeten, nyanläggande av underjordiska avfallsbehållare m.m.
Nybyggnad av solcellsanläggning i Trelleborgs Hamn
Avser nybyggnad av en ny solcellsanläggning 450kW samt tillhörande installationsarbeten inom Trelleborgs Hamn.
Förslagsritningar broar, Trelleborg
Avser förslagsritningar broar Östra Ringvägen.
Ramavtal avseende miljökonsult
Konsulthjälp för genomförande av Sydväståprojektet.
Nybyggnad av nätstation i Trelleborg
Bygglov fördelningsstation.
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i Västra Trelleborg
Framtagande av tillstånd för strandfodring och anläggande av strand i västra Trelleborg. Avtal 2020-03-30 - 2024-03-30

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: