Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Planer finns för anläggande av ny utemiljö till Lodjuret, Tomelilla.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Nybyggnad av pumphus, uppsamlingstank och neutraliseringstank. Anläggande av sedimenteringsbassäng.
Exploateringsarbete inför bostadsbebyggelse i Tomelilla
Avser nybyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar inför bostadsbyggnation. På området ska 15 st enbostadshus och 3 flerbostadshus byggas. Färdigställandetid för 3A är 20191001 och för 3B är 20200830.
Nybyggnad av telemast i Tomelilla
Nybyggnad av fackverkstorn 36m.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation på Bertilstorp 3:15, 5:6, Norra Björstorp 1:11, 2:23, 2:36 och 4:11.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov Schaktning för att anlägga underlag till lekplats.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybggnad av nätstation på Gussaröd 1:3, Bertilstorp 19:5, Torasteröd 1:13, Gussaröd 1:18 och Torasteröd 9:8.
Nybyggnad av stängsel i Tomelilla
Uppförande av stängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: