Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objektnummer: 1403353.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar. Byggstart i månadsskiftet januari/februari 2019.
Exploateringsarbete inför bostadsbebyggelse i Tomelilla
Avser nybyggnad av gator, vatten- och avloppsledningar inför bostadsbyggnation. På området ska 15 st enbostadshus och 3 flerbostadshus byggas.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov - Byta tätskikt, garagetak (källare).
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov och bygglov för tillbyggnad, nybyggnad av pumphus, uppsamlingstank och neutraliseringstank. Anläggande av sedimenteringsbassäng.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av skolgård i Tomelilla
Ombyggnad av skolgård med nya lekredskap, klätterställning och multiarena på Skolan 1 och 2.
Nybyggnad av staket i Tomelilla
Uppförande av nätstaket.
Ombyggnad av elverk i Tomelilla
Ändrad användning till reservkraftverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: