Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser anläggande av ny utemiljö till kv , Lejonet 1 & 2 i Tomelilla.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tomelilla
Nybyggnad av fackverkstorn 36m.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av ställverk i Tomelilla
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation som ersätter bef. stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Tomelilla
Uppförande av nätstaket.
Nybyggnad av staket i Tomelilla
Uppförande av staket vid servicehus.
Ombyggnad av elverk i Tomelilla
Ändrad användning till reservkraftverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: