Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser anläggande av ny utemiljö till kv , Lejonet 1 & 2 i Tomelilla.
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Planer finns för anläggande av ny utemiljö till Lodjuret, Tomelilla.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Hårdgöring av mark för uppställning av fordon samt uppfyllnad under byggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov för hårdgörning för uppställning av transportfordon.
Nybyggnad av staket i Tomelilla
Uppförande av staket vid servicehus.
Ombyggnad av mark i Tomelilla
Nybyggnad av cykelväg samt skylt.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Tomelilla
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av ställverk i Tomelilla
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation som ersätter bef. stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Tomelilla
Nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av lekplats i Tomelilla
Planer finns för anläggande av ny lekplats i Spjutstorp, Tomellilla.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: