Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Betongreparation av uppställningsytor för flygplan vid Malmö Airport
Avser ombyggnation och nybyggnation av betongytor samt beläggning av asfalt och semikonstruktion för uppställningsytor för flygplan.
Utbyggnad av spill- och vattenledningar i Svedala
Avser anläggande av spill- och vattenledningar till 30 fastigheter i Västra Kärrstorp, ca 5 km från Svedala tätort. Uppskattad byggstart.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan.
Anläggande av faunastängsel längs väg 108 mellan Svedala-Holmeja
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Nybyggnad av gc-väg i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. .Ny sträckning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av g-c/tunnlar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Va-åtgärder av gata i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Byte av stängsel vid badplats i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Projektet avser byte av trasigt stängsel vid Bara badsjö för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid. Uppskattad byggstart.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Markanläggning för uteklassrum, Svedala
Avser byggnation av uteklassrum som ska förankras i befintlig bro med tillhörande trappa och flotte. Avser smärre markarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: