Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna aktiviteterna på BT Kemi-området.
Nybyggnad radhus & kedjehus samt gata & va i Teckomatorp
Igångsättning tidigast 2020. Avser nybyggnad av 8 st radhus alternativt kedjehus. Igångsättning avhängigt intressent.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Projektet avser forsatt separering av en kombiledning (dag- och spillvattenledning).
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser åtgärder av utemiljöer med bl.a parkeringsplatser, belysningsarbeten m.m. Uppskattad kostnad.
Nytt stationsområde i Kågeröd, Svalöv
Avser markanläggning vid Kågeröds Stationsområde inklusive belysning, planteringar samt VA. Objektet är beläget på båda sidor om järnvägen mellan Bangatan och Per Ols väg.
Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Igångsättning ej fastställd. Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Projektet avser separering av en kombiledning (dag- och spillvattenledning).
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra upp övergångsställen och tillgänglighetsanpassa busshållplatser.
Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Anläggande av multiarena i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av multiarena i centrala Svalöv. Avser markarbeten, såsom markkompletteringar, gräsytor, gångvägar m m inkl erforderlig, rivning, schakt - fyllning, återfyllning, avstädning och återställande.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Bygglov container för reservkraft. Staket, L-stöd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 11 st parkeringsplatser samt 2 handikapplatser Kågeröd 5:140,5:129.
Nybyggnad av staket i Svalöv
Bygglov uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Bygglov uppförande av plank för bullerskydd.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Kågeröd 5:98,5:135,5:18,9:1,5:67,3:4.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Sonarp 3:24,4:1.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Södra Svalöv 6:143,8:33,6:12,6:151,6:122,9:223,9:86,8:48,6:114.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Planer finns för renovering av kyrkomur.
Åtgärder av gröna ytor i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser omstrukturering av gröna ytor.
Åtgärder av trottoarer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av ojämna trottoarer inom Svalövs kommun.
Va-arbeten i Svalöv
Avser främst ventilarbeten i Tågarp: Ploggatan 1-10, Stationsvägen 1, 3, 5, 7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Företagarevägen 3 o 7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Harjagersvägen 1-4.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Industrigatan 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: