Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Kombinerat system ska ersättas med ny spill- och dagvattenledning.Totalt 750 meter av de båda ledningsslagen. I samband med detta reinvesteras ca 700 meter vattenledning. Utjämningsmagasin skall anläggas innan recipienten Svalövsbäcken.
Ombyggnad av stationsområde m.m. i Svalöv
Projektet avser en ny torgyta vid busstationen, vegetationsytor, upphöjda växtbäddar, va-ledningar, gatubyggnad samt belysning och skyddsrör. Dessutom byggs Torggatan och delar av Svalegatan om.
Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Ombyggnad av mark vid förskola i Svalöv
Avser ny utemiljö med nya lekredskap mm.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ventilarbeten i Svalöv
Avser ventilarbeten vid Hjalmar Nilssons Park-området.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Syrénvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Ekgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Olstorpsvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Spirevägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten del av Trädgårdsgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten med bl.a inkopplingsarbeten.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Bäckalidsgatan/Bondegatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Svalegatan 4.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Järvägsgatan 1.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Udda Lundqvist väg 11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: