Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Syftet med kontrollprogrammet är att kontrollera de långsiktiga effekterna av de vidtagna aktiviteterna på BT Kemi-området.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra upp övergångsställen och tillgänglighetsanpassa busshållplatser.
Anläggande av VA-ledningar samt VA-sanering i Svalöv
Avser om- och nyläggning av spillvatten-, dagvatten-, och dricksvattenledning inklusive serviser även av rörtryckning i form av Augerborrning under järnvägsspåret. Totalt omfattar entreprenaden om-, och nyläggning av ca 300 meter S200 PP, ca 400 meter D600 BTG - D800 BTG, ca 340 meter V110 PE samt nya servisanslutningar till 11st fastigheter. Svalövsvägen-Värmövägen, Billeberga.
Nybyggnad av vattenledning i Svalöv
Avser ny vattenledning mellan Tirup, Svalövs kommun och Svalövs tätort. Anläggningen ska byggas från befintlig ledning med förberett avstick till anslutningspunkt i Svalövs tätort, en sammanlagd sträcka av ca 2,5 km.
Slopning av plankorsning i Kågeröd
Ersätts med plankorsning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalövs kommun
Avser anläggande av ca 40-tal parkeringsplatser.
Upprustning av offentliga gatumiljöer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Anläggande spillvattenleningar i Svalöv
Avser anläggande av nya ledningar för spill- och dagvatten.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Anläggande av multiarena i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av multiarena i centrala Svalöv. Avser markarbeten, såsom markkompletteringar, gräsytor, gångvägar m m inkl erforderlig, rivning, schakt - fyllning, återfyllning, avstädning och återställande.
Åtgärder av parker i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Nybyggnad av elverk i Svalöv
Bygglov container för reservkraft. Staket, L-stöd.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av staket i Svalöv
Bygglov uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Kågeröd 5:98,5:135,5:18,9:1,5:67,3:4.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Sonarp 3:24,4:1.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank Södra Svalöv 6:143,8:33,6:12,6:151,6:122,9:223,9:86,8:48,6:114.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Åtgärder av lekplatser i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Bantorget. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Järnvägsgatan 1-10. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Karlsgatan 1-21. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Elgatan. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Eslövsvägen 11. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Skolgatan 3-13. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Stinsgatan. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Svalöv
Avser Va-arbeten vid Östra Torggatan 2-12. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Planer finns för renovering av kyrkomur.
Åtgärder av gröna ytor i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser omstrukturering av gröna ytor.
Åtgärder av trottoarer i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser åtgärder av ojämna trottoarer inom Svalövs kommun.
Va-arbeten i Svalöv
Avser främst ventilarbeten i Tågarp: Ploggatan 1-10, Stationsvägen 1, 3, 5, 7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Dammgatan 2-8.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Hantverksgatan 1-7.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Marieholmsvägen 11-25.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Nedangårdsvägen 2-5.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Projektet avser renovering av kyrkomur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: