Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av industrihus/industrimark i Teckomatorp
Avser saneringsarbeten vid BT-Kemiområdet i utkanten vid Teckomatorps samhälle. Saneringen utförs på uppdrag av Svalövs kommun under 2020-2021 och omfattar närmare 50 000 ton jord som är förorenad av växtbekämpningsmedel - fenoxisyror, klorfenoler, klorkresoler, dinoseb mm.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Kombinerat system ska ersättas med ny spill- och dagvattenledning.Totalt 750 meter av de båda ledningsslagen. I samband med detta reinvesteras ca 700 meter vattenledning. Utjämningsmagasin skall anläggas innan recipienten Svalövsbäcken.
Ombyggnad av mark i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser ombyggnad av mark i anslutning till bostadsområde.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Tätortsåtgärder längs väg 108/13 i Röstånga
Tätortsportar, säkra upp övergångsställen och tillgänglighetsanpassa busshållplatser.
Ombyggnad av mark vid förskola i Svalöv
Avser ny utemiljö med nya lekredskap mm.
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Marklov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov uppförande parkeringsplatser tom 2021-12-31.
Nybyggnad av dagvattenledning i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar än byggnader, dagvattenmagasin.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n152963.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153244.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation, n153968.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Bygglov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för uppförande av plank vid enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation n154533.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n 153252.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153241.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153245.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153246.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153253.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153267.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153770.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153969.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, n153970.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153249.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad nätstation, n153250.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov uppförande av plank.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av huvudvattenledningar i Kågeröd, Svalöv
Avser spolning av huvudvattenledningar vid Kågeröd tätort.
Åtgärder av huvudvattenledningar i Tågarp, Svalöv
Avser spolning av huvudvattenledningar vid Tågarp.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten delar av Järnvägsgatan.
Va-arbeten i Svalöv
Avser VA-arbeten vid Onsjövägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Rönnebergsvägen/Ängabäcksvägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser VA-arbeten vid Torrlösa samhälle.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Udda Lundqvist väg.
Va-arbeten i Svalöv
Avser va-arbeten vid Värmevägen.
Va-arbeten i Svalöv
Avser VA-arbeten vid Östrabyväggen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: