Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad radhus & kedjehus samt gata & va i Teckomatorp
Igångsättning tidigast 2020. Avser nybyggnad av 8 st radhus alternativt kedjehus. Igångsättning avhängigt intressent.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområde i Svalöv
Projektet avser åtgärder av utemiljöer med bl.a parkeringsplatser, belysningsarbeten m.m. Uppskattad kostnad.
Nytt stationsområde i Kågeröd, Svalöv
Avser markanläggning vid Kågeröds Stationsområde inklusive belysning, planteringar samt VA. Objektet är beläget på båda sidor om järnvägen mellan Bangatan och Per Ols väg.
Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Igångsättning ej fastställd. Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.
Nybyggnad av lokala bullerskärmar längs Söderåsbanan i Svalöv och Kågeröd
Lokala bullerskärmar inom tätorterna Svalöv och Kågeröd, utmed vägar och järnvägar i Skåne, utbyggnad Söderåsbanan Kågeröd-Svalöv, mötesspår Stävie, mötesspår Gärsnäs, väg 798 Esarp-Genarp samt ströfastigheter väg Skåne.
Separering av dag- och spillvattenledning i Svalöv
Projektet avser separering av en kombiledning (dag- och spillvattenledning).
Åtgärder av belysning i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Svalöv
Bygglov för andra anläggningar än byggnader, dagvattenmagasin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 11 st parkeringsplatser samt 2 handikapplatser Kågeröd 5:140,5:129.
Gatuåtgärder för bredband i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Renovering av kyrkomur i Svalöv
Planer finns för renovering av kyrkomur.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Onsjövägen 2.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Postmannagatan 3-5.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Rönnebergsvägen 1.
Va-arbeten i Svalöv
Avser ventilbyten vid Teckomatorpsvägen 4,8,8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: