Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markarbeten, rivning mm vid delar av Sockerstan, Staffanstorp
Avser rivning av gamla anläggningar, nyanläggning av VA-ledningar, fjärrvärmeledning, mark, el, belysning, plugg-proppning av tre stycken brunnsborrning och byggata med tillhörande anläggningar för delar av Sockerstan exploateringsområde
Exploateringsområde Hjärup NO 3 och del av Hjärups park, Staffanstorp
Avser allmänna anläggningar såsom allmän plats med gator, torg och park med tillhörande belysningsanläggning, va samt plats och schakter övriga ledningar, el och kommunikationsnät.
Nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av GC-väg i Staffanstorp
Anbud avser nybyggnad samt ombyggnad av VA ledningar samt nybyggnad av gång- och cykel väg.
Ombyggnad av lekplats i Staffanstorp
Avser ny lekplats samt omgivande plantering, belysning och murar av tegel.
Funktionsentreprenad för yttre skötsel av mark samt snöröjning i Staffanstorp
Avser yttre skötsel av mark inklusive snöröjning avseende Uppåkravallen samt Idrottsparken/Staffansvallen.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Brågarp 6:1,Stanstorp 1:6.
Nybyggnad av plank i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: