Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde i Skurup.
Planer finns för nybyggnad av bostadsområde. Nybyggnad av bygga cirka 250 bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Objektets läge Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Ny station i Skurup
SKVP-Ny 50/20 kV stn.
Ombyggnad vid stationsområde, Skurups kommun
Avser ny- och ombyggnad av gata m.m. vid och i närheten av stationsområdet i Rydsgård på södra sidan om järnvägen.
Nybyggnad av dammar i Skurup
Avser nybyggnad av en sidovåtmark och två mindre groddammar och skall anläggas i en betesmark vid Skivarpsån. Objektets läge: Området ligger strax norr om väg 9 vid Skivarpsåns mynning och berör fastigheterna Örmölla 3:25, 3:29 och 3:52, Skurups kommun

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: