Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser ca 50 bostäder. Bostadsform är ej fastställd.
Ny gång- och cykelväg längs väg 9 mellan Kivik-Ravlunda
Ny bro över Mölleån ingår. Del av Sydostleden.
Anläggande av överföringsledning i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Ombyggnad av Storgatan, Simrishamn
Under våren 2019 avser Trafikverket bygga nytt mötesspår genom Gärsnäs station. Det medför att järnvägsområdet utökas runt stationsområdet. Som en följd av detta behöver Storgatan byggas om och de VA-ledningar som hamnar inom nytt järnvägsområde måste flyttas.
Sanering av va-ledningar i Simrishamn
Avser VA-sanering av bef dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar på gator i centrala Simrishamn.
Nybyggnad av transformator 22/11 kV i Brösarp
Avser leverans, transport och montering av distributionstransformator 22/11 kV, 6,3 MVA till driftfärdigt skick. Uppställning sker på ny transformatorgrop utanför Brösarps transformatorstation.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Ombyggnad av park i Simrishamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Joneparken, där det även ska bli tillbyggnad av utegym.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Nybyggnad av gång- och cykelväg samt stödmur. Uppskattad kostnad.
Nytt exploateringsområde i Simrishamn
Projektet avser exploateringsarbete för fribyggartomter.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Igångsättning tidigast 2019. Avser del av genomförandeprocessen gällande Hamnplan.
Ny trafiklösning vid nya handelsområdet i Simrishamn
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt avverkning av träd, slätning, anläggande av en ledningsgrav, förläggning av rör och elledning, belysningsarbete, skyltning, rivning av asfalt och betongplattor, förläggning av dagvattentrumma, plantering av träd, sådd av gräs och ängsyta. Utöver detta förväntas entreprenören att samordna arbetet med i området kända ledningsägare samt Trafikverket.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Simrishamn
Nybyggnad av torn och tre teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: