Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Upphandling av 2 st nya krafttransformatorer, Simrishamn
Two power transformers, 22/11 kV, 10 MVA, are to be delivered to substation Vitaby located in the south of Sweden.
Nybyggnad av överföringsledning i Simrishamn, et 3
Avser ny överföringsledning. I projektet ingår även ny avloppsledning. Objektet är beläget i norra delarna av Simrishamns kommun i området kring Ravlunda samt utmed väg 9 söderut mot Kivik.
Nya busshållplatser i Östra Skåne
28 nya busshållplatser.
Konsultuppdrag gällande vägvalstudie för Simrishamns hamn
Avser vägvalstudie för Simrishamns hamn.
Ny sitt-och lekplats i centrala Simrishamn
Ny sitt‐ och lekplats, vid Kyrkoplan/St Nikolaus i centrala Simrishamn.
Ombyggnad av va-ledning vid avloppsreningsverk i Simrishamn
Avser ledningsförnyelse för en av huvudledningar in till Stengårdens ARV. Åtgärderna gäller från Svea pumpstations släpp i Branteviksvägen till Horsahallens PST, en sträcka på ca. 1 100 m. Objektets läge: Branteviksvägen och utmed Gamla vägen längs stranden, Simrishamns kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Simrishamn
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av idrottsplats i Simrishamn
Ändrad användning av idrottsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstastion på Rörum 1:10, Rörum 5:15, Rörum 33:10, Rörum 89:1 och Rörum 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation på Hoby 93:1, Hoby 10:16 och Borrby 45:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation på Östaröd 11:1, Östaröd 4:23 & Bökåkra 1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Simrishamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Konsultuppdrag för fornvård och arkeologi i Simrishamns kommun
Avser konsultuppdrag för en konsult som ska fungera som operativ arbetsledare för extratjänster 1-2 dagar i veckan under perioden maj-september, samt tillsammans med Österlens museum utveckla fornvården på Österlen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: