Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Östra Göinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnader för superbusskoncept i Knislinge Östra Göinge
Projektet ligger på is. Avser ombyggnad av av- och påfart Brobyvägen, anläggande av gång- och cykeltunnel under väg 19, rodell mm.
Ombyggnader för superbusskoncept i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger på is. Utredningsarbete pågår tillsammans med Regionen. Avser breddning av Byavägen, nybyggnad av bussvägen på banvallen.
Ombyggnad av väg i Hanaskog Östra Göinge
Projektet ligger vilande. Igångsättning ej fastställd. Samfinansiering med Trafikverket. Avser upprustning av gata, bredare gång- och cykelväg för mer trafiksäkerhet.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Rivnings- och bygglov nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats trollacenter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov anordnande parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Broby
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Broby
Bygglov nybyggnad parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151664.
Nybyggnad av transformatorstation i Broby
Bygglov nybyggnad transformatorstation n151665.
Asfaltering vid återvinningscentral i Kattarp
Avser asfaltering av ett ca 3600 kvm stort område vid Kattarps återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: