Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppgradering av kraftledning i Hurva-Sege
Avser 42 km ledning. 400 kV-ledning
Nybyggnad av park i Brunnshög, Lund etapp1
Avser nytt 21 ha stort parkområde i nya stadsdelen Brunnshög med beräknad 3 års byggtid.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk, spårväg och torg i Lund
Avser nybyggnad av cykel- och gångstråk (Idépromenaden), utbyggnad av spårväg med hållplats samt utbyggnad av torg.
Exploateringsarbete i Södra Råbylund, Lund.
Avser anläggande av gata, gång och cykelväg samt va-ledningar för nytt bostadsområde.
Exploateringsarbete i Södra Råbylund, Lund.
Avser anläggande av gata, gång och cykelväg samt va-ledningar för nytt bostadsområde. Det planeras även en gång och cykeltunnel vid Dalbyvägen mot Linero.
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Gastelyckan i Lund.Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596428 och 1596427.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Brunnshög
Projektet avser nybyggnad av en komplett terminalbyggnad för en sopsug. Byggnaden är ca 29x16 m. Samt markarbete och finplanering.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser nybyggnad av park. Sanering krävs och finns på projekt ID 1479885
Ny cirkulationsplats längs E6 i Lund
Ingår i Superbuss Kristianstad-Malmö.
Nybyggnad av fördelningsstation i Lund
Nybyggnad av fördelningsstation i Lund med inkommande matning från Lunds lokala kraftleverantör Kraftringen Nät AB.
Omläggning av sekundärkulvertnät vid flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av befintligt sekundärkulvertnät. Ny sekundärkulvret skall indelas i tre delsystem anslutna till nya separata prefabricerade värmecentraler. Objektets läge: Uardavägen 26-46 och 50-58 i Lund.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Utbyggnad av biogasledning i centrala Lund
Förläggning av ny gasledning från Dalbyvägen till Mårtenstorget samt anslutningar till verksamheter i centrala Lund.
Utbyggnad av biogasledning i centrala Lund
Förläggning av ny gasledning till Stortorget, Bantorget och Clemenstorget med schakt i centrala Lund. Arbetet omfattar även anslutningar till krogverksamheten.
Utbyte av lågspänningsställverk vid SUS i Lund
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid SUS, byggnad 22 i Lund
Upprustning av friluftbaden i Lund
Utveckling och upprustning av friluftsbaden i Kristianstad.
Upprustning av busshållsplats och väderskydd i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Förnyelse av vattenledningar i Södra Sandby, Lund
Avser förnyelse av vattenledning genom primärt rörspräckning och mindre schaktarbeten.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 2 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder i Dalby.
Omläggning av uteplatser, Lund
Avser omläggning av uteplatser samt utförande av stödmur och staket även gallring av träd och buskar samt ny belysning. Objektet ligger i stadsdelen Linero i sydöstra Lund.
Utbyte av frekvensomriktare i fjärrvärmeverk i Lund
Utbyte av frekvensomriktare till distributions och cirkulationspumpar vid Fjärrkylaverket i Lund.
Ombyggnad av gång- cykel väg i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Nybyggnad av solcellspark i Lund
Planer finns för att uppförande av ny solcellspark vid befintlig anläggning.(0,7mgw)
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig kombinerad ledning och vattenledning samt nyanläggning av en ny dagvattenledning för ytledes avrinning. Objektet är beläget mitt i Lunds centrum.
Tillbyggnad av parkeringar för bil och cykel i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lund
Utökning av bef. parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Lund
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Anläggande av parkering på Hardeberga 2:36 och Sjöstorp 4:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Anläggande av parkering.
Nya laddstolpar för elbilar i Lund
Avser ca 48 st laddstolpar under en flerårsperiod. I första delen planeras det för 5 st.
Ombyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för flyttning av nätstation.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för nybyggnad av plank/staket.
Nybyggnad av staket i Lund
Bygglov för nybyggnad av stödmur och staket.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av parkering.
Anläggande av bevattningsdamm m.m, Eslövs kommun
Avser anläggande av en bevattningsdamm m.m. Projektet är en del av vattenvårdsprogrammet Kävlingeån.
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Högbostigen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: