Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av park i Brunnshög, Lund etapp1
Avser nytt 21 ha stort parkområde i nya stadsdelen Brunnshög med beräknad 3 års byggtid.
Exploateringsarbeten för Science Center, Lund
Planer finns för nybyggnad av gator, torgytor och parker inom exploateringsområdet Science Village Scandinavia, Brunnshög, Lunds kommun.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Brunnshög
Projektet avser nybyggnad av en komplett terminalbyggnad för en sopsug. Byggnaden är ca 29x16 m. Samt markarbete och finplanering.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser nybyggnad av park. Sanering krävs och finns på projekt ID 1479885
Omläggning av sekundärkulvertnät vid flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av befintligt sekundärkulvertnät. Ny sekundärkulvret skall indelas i tre delsystem anslutna till nya separata prefabricerade värmecentraler. Objektets läge: Uardavägen 26-46 och 50-58 i Lund.
Va-arbeten i Stångby, Lund
Projektet avser förnyelse av vattenledning.
Bidragsadresser Lund sydöstra del 1
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom sydöstra Lund.
Borrning av energibrunnar i Stångby, Lund
Avser en lokal energiproduktions- anläggning i Stångby. För att omvandla lagrad solenergi till värme och kyla ska ett borrhålssystem bestående av 30 st energibrunnar till 305 m totaldjup utföras. Objektens läge: Invid Stångby prästgård 461, Vallkärravägen, 22591 LUND
Anläggande av våtmark i Lund
Projektet avser anläggande av våtmark inom ett området som idag utgörs av bete och ohävdad mark (våtmarksyta ca 19000 kvm), alla massor ska återanvändas i projektet och visst VA-arbete. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig kombinerad ledning och vattenledning samt nyanläggning av en ny dagvattenledning för ytledes avrinning. Objektet är beläget mitt i Lunds centrum.
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig vattenledning ( V150 GJ) som skall ersättas med en ny V160 PE. Objektet är beläget väster om centralstationen i Lund.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lund
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation n2930.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation, t059.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för nybyggnad av plank samt mur/plank.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för nybyggnad av uws-station samt rivning.
Utvändigt underhåll av nätstation i Lund
Bygglov för utvändig ändring av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: