Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppgradering av kraftledning i Hurva-Sege
Avser 42 km ledning. 400 kV-ledning
Ombyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ny bro över E22, ny cirkulationsplats på östra sidan av E22, avfartsramper. Additionskörfält anläggs fram till trafikplats Råby och en ny cykelväg byggs genom trafikplatsen.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde. Samt en stor stadsdelspark innehållande bla dagvattendammar projekt ID: 1293542.
Nybyggnad av park i Brunnshög, Lund etapp1
Avser nytt 21 ha stort parkområde i nya stadsdelen Brunnshög med beräknad 3 års byggtid.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk, spårväg och torg i Lund
Avser nybyggnad av cykel- och gångstråk (Idépromenaden), utbyggnad av spårväg med hållplats samt utbyggnad av torg.
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Gastelyckan i Lund.Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596428 och 1596427.
Nybyggnad av sopsugsterminal i Brunnshög
Projektet avser nybyggnad av en komplett terminalbyggnad för en sopsug. Byggnaden är ca 29x16 m. Samt markarbete och finplanering.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser nybyggnad av park. Sanering krävs och finns på projekt ID 1479885
Nybyggnad av fördelningsstation i Lund
Nybyggnad av fördelningsstation i Lund med inkommande matning från Lunds lokala kraftleverantör Kraftringen Nät AB.
Exploateringsarbete för ny stadsdel i Lund
Exploateringsarbete för ny stadsdel i Lund. Västerbro blir en del av innerstaden, nära Lund C och centrum.
Utbyggnad av biogasledning i centrala Lund
Förläggning av ny gasledning från Dalbyvägen till Mårtenstorget samt anslutningar till verksamheter i centrala Lund.
Utbyggnad av biogasledning i centrala Lund
Förläggning av ny gasledning till Stortorget, Bantorget och Clemenstorget med schakt i centrala Lund. Arbetet omfattar även anslutningar till krogverksamheten.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Veberöd, etapp 2
Anläggande av gata, gc-väg samt tranformatorstation, va-ledning. På området planeras det för bostäder i flerbostadshus och på Idalafältet föreslås uppförande av blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus, totalt 300 – 360 bostäder.
Omläggning av sekundärkulvertnär vid flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av befintligt sekundärkulvertnät. Ny sekundärkulvret skall indelas i tre delsystem anslutna till nya separata prefabricerade värmecentraler. Objektets läge: Uardavägen 26-46 och 50-58 i Lund.
Utbyte av lågspänningsställverk vid SUS i Lund
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid SUS, byggnad 22 i Lund
Om/-Tillbyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Upprustning av friluftbaden i Lund
Utveckling och upprustning av friluftsbaden i Kristianstad.
Upprustning av busshållsplats och väderskydd i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Förnyelse av vattenledningar i Södra Sandby, Lund
Avser förnyelse av vattenledning genom primärt rörspräckning och mindre schaktarbeten.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Omläggning av uteplatser, Lund
Avser omläggning av uteplatser samt utförande av stödmur och staket även gallring av träd och buskar samt ny belysning. Objektet ligger i stadsdelen Linero i sydöstra Lund.
Utbyte av frekvensomriktare i fjärrvärmeverk i Lund
Utbyte av frekvensomriktare till distributions och cirkulationspumpar vid Fjärrkylaverket i Lund.
Ombyggnad av gång- cykel väg i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Nybyggnad av solcellspark i Lund
Planer finns för att uppförande av ny solcellspark vid befintlig anläggning.(0,7mgw)
Tillbyggnad av parkeringar för bil och cykel i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lund
Utökning av bef. parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Lund
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Anläggande av parkering på Hardeberga 2:36 och Sjöstorp 4:6.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av Dalby högreservoar
Projektet avser ombyggnad av Dalby högreservoar. För att förbättra användningen av Dalby högreservoar så ska flertalet ventiler bytas ut.
Anläggande av bevattningsdamm m.m, Eslövs kommun
Avser anläggande av en bevattningsdamm m.m. Projektet är en del av vattenvårdsprogrammet Kävlingeån.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: