Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation mm.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg.
Bullerskyddsåtgärder längs Lommabanan
Projektet avser bulleråtgärder som fönsterbyten och fasadisolering på ca 100 fastigheter längs Lommabanan.
Beläggningsinvesteringar i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser beläggningsarbeten inom Lomma kommuns gator. Arbetena utföres löpande under 2019.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser: Förlängning av kaj
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020.
Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.
Anläggande av g/c-väg samt va-arbeten i Lomma
Avser anläggande av gång-och cykelväg samt va-arbeten i Lomma.
Anläggande av nytt torg i Lomma
Planer finns för nytt torg.
Upprustning av Bjärreds centrum
Upptaget ur investeringsbudget
Stadsrumsplan - Program för offentliga rum i Lomma
Ett program för offentliga rum för ett geografiskt avgränsat område i centrala Lomma ska tas fram.
Nybyggnad av gångbro i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2019.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Ombyggnad till gröna ytor i Lomma
Projektet avser ombyggnad av befintliga parkeringsytor till gröna ytor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: