Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av området för busstrafik vid Järnvägsstationen i Landskrona stad . Avsikten är att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet Avser bl.a anläggande av busshållplatser, förbättring av befintlig vägkonstruktion som idag har stora sättningsproblem m.m.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser om- och nybyggnad av gator, va, belysningsanläggning samt el och teleledningar. Från Ringvägen upp längs Pilåkersgatan genom ett grönområde fram till Idrottsvägen. Vidare norrut längs Idrottsvägen till korsningen med Emaljgatan där etappen ansluter till etapp 1.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Nybyggnad laddstolpar i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 39 stolpar i Landskrona.
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Tillbyggnad av transformatorstation i Landskrona
Bromsregulatorn 1, instrumentgatan 15, ansökan om bygglov för tillbyggnad med transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 12:1, tångvägen, östergången, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Häljarp 12:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Karslund 1:1 ansökan om bygglov för att avhjälpa parkeringsproblematik genom att bygga parkering i befintlig del av vägområde.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Nedra glumslöv 5:47 och 12:6, övra glumslöv 17:1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå vid delar av byggnation av gc-väg.
Rivning av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:26, landskronavägen 43, ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 15:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Saxtorp 15:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 2:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå på gamla entré delen samt fällning av sju stycken träd.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Skeppsvarvet 12, dockgatan 61 - ansökan om marklov för förlängning av befintlig torrdocka.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 49, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Tofta 14:18, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: