Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Exploateringsarbeten för bostäder i Landskrona
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 19 st lägenheter.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser om- och nybyggnad av gator, va, belysningsanläggning samt el och teleledningar. Från Ringvägen upp längs Pilåkersgatan genom ett grönområde fram till Idrottsvägen. Vidare norrut längs Idrottsvägen till korsningen med Emaljgatan där etappen ansluter till etapp 1.
Anläggande av bussgata i Landskrona
Projektet avser ombyggnad/nybyggnad av bussgata, GC-väg, VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Objektet är beläget i östra Landskrona, från handelsområdet vid Österleden till stationsområdet.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av området för busstrafik vid Järnvägsstationen i Landskrona stad . Avsikten är att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet Avser bl.a anläggande av busshållplatser, förbättring av befintlig vägkonstruktion som idag har stora sättningsproblem m.m.
Va-sanering Länsmannavägen i Helsingborg
Avser va-sanering av Länsmannavägen i Härslöv ca 350 m inkl återställning av gata ca 2500 m².
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Nybyggnad lappstolpar i Landskrona
Projektet avser nybyggnad av 39 stolpar i Landskrona.
Ombyggnad av markytor i anslutning till teater i Landskrona
Projektet avser att bygga om markytor i anslutning till Landskrona teater. Tanken är att bygga om från grusytor till plattsättning. Objektets läge: Järnvägsgatan/Östergatan
Ombyggnad av gata till g/c-väg i Landskrona
Avser ombyggnad del av Ringvägen till gång- och cykelväg.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Häljarp 16:1, häljenäsvägen 12-16, ansökan om bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Häljarp 18:3, häljenäsvägen - ansökan om bygglov för ny placering av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 5:12, gisslebergavägen 145, ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Landskrona
Bollspelaren 14, företagsvägen 4 - ansökan om bygglov för montering av 4 st belysningsmaster.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Borstahusen 1:1, rikstorpsvägen - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-06-08 t.o.m. 2018-10-01 för ny parkringsplats för badgäster.
Tillbyggnad av transformatorstation i Landskrona
Bromsregulatorn 1, instrumentgatan 15, ansökan om bygglov för tillbyggnad med transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Stenen 9, andra tvärgatan 49, ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Anläggande av damm vid Tottarp, Landskrona
En damm om 0,5 ha skall anläggas på åkermark vid Tottarp väster om Staffanstorp. Schaktmassorna uppgår till 6000 m3 varav 2000 m3 avser matjordsavbaning på fyllandsytor och 4000 m3 avser schakt av damm. I entreprenaden ingår även rivning av en 50 m betongkulvert och anläggning av ett lika långt öppet dike. En regleringsbrunn 1000 mm skall anläggas i dammens utlopp. En rörledning 6 m 250 mm skall läggas från dammen till utloppsbrunnen. En rörledning 40 m 160 mm skall läggas från befintlig dränering till dammen. En trumma för överfart 6 m 400 mm skall läggas vid dammens inlopp. Rörmynningar och trumma skall erosionsskyddas.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 17, stora norregatan 123 - anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 18, karmelitergatan 11, anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: