Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till fyrfältsväg delen Sätaröd-Vä
Avser ombyggnad till motorväg, 11,5 km.
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, flytta järnsmides staket, askgravplatser samt flytt av gravhällar.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser en gångbro över Härlövsängaleden.
Nybyggnad av parkanläggning mm i Kristianstad
Avser parkanläggning, anläggande av huvudgång och cykelstråk samt vändplatser vi Hammarhusvägen. Belysning kommer att utföras av sidoentreprenör.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Kristianstad
Exploateringsområdet, klassat som vattenskyddsområde, består av en yta naturmark beläget i Horna som planeras bli ett industriområde. Entreprenaden omfattar utbyggnad av gata (dock ej topp-beläggning) och VA samt trädfällning i mindre omfattning. VA innefattar vatten- och avloppsledningar inklusive serviser, avledning av dagvatten (självfall) från gata och fastigheter till öppna diken i allmän platsmark inom industriområdet. Vidare ingår i entreprenaden att förbereda för- och sätta fundament till belysningsstolpar. Utbyggnad av el, fiber och belysning kommer dock att utföras av sidoentreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören har ansvaret för samordning.
Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av 470 parkeringsplatser.
Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av mobilmast, 39m.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Uppsättning av mur.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank runt uteplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Utökning av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: