Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till fyrfältsväg delen Sätaröd-Vä
Avser ombyggnad till motorväg, 11,5 km.
Viltpassage väg 21 delen Kristianstad - Hässleholm
Viltpassage vid Ekeberg samt viltsäkring av väg 21 delen Vankiva-Önnestad.
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, flytta järnsmides staket, askgravplatser samt flytt av gravhällar.
Nybyggnad av gångbro i Kristianstad
Avser en gångbro över Härlövsängaleden.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Kristianstad
Exploateringsområdet, klassat som vattenskyddsområde, består av en yta naturmark beläget i Horna som planeras bli ett industriområde. Entreprenaden omfattar utbyggnad av gata (dock ej topp-beläggning) och VA samt trädfällning i mindre omfattning. VA innefattar vatten- och avloppsledningar inklusive serviser, avledning av dagvatten (självfall) från gata och fastigheter till öppna diken i allmän platsmark inom industriområdet. Vidare ingår i entreprenaden att förbereda för- och sätta fundament till belysningsstolpar. Utbyggnad av el, fiber och belysning kommer dock att utföras av sidoentreprenör under entreprenadtiden. Entreprenören har ansvaret för samordning.
Nytt exploateringsområde i Vä, Kristianstad
Avser exploateringsområde på en yta om ca 2,6 ha inom Talldalsområdet i Vä. Planer finns för friliggande bostäder med tillhörande lokalgator, GC-vägar samt va-ledningar.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Åhus
Avser inre renovering samt yttre underhållsåtgärder.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Anläggande av 470 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggand av nätstation- N150903.
Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av mobilmast och teknikbyggnad.
Nybyggnad av mast i Kristianstad
Nybyggnad av mobilmast, 39m.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - N150872.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 19 vid Vinnö
Förbättring och tillgänglighetsanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: