Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lågreservoar Åhus
Avser nybyggnad av lågreservoar i Åhus. Denna entreprenad omfattar uppförande av ny lågreservoar inkluderande leverans, montage och driftsättning av maskin- och processteknisk utrustning, ny maskinbyggnad samt el-, styr- och reglerinstallation.
Infrastruktur Kristianstads badhus.
Avser markarbeten vid Kristianstadsbadet.
Underhåll av broar i Skåne
Reparationsåtgärder (tätskiktsbyte, kantbalksbyte och betongsprutning) på 4 st broar. Utförande år 2020: 11-132-1, 11-169-1 och 12-696-1. Utförande år 2021: 11-641-1.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-333-1, 11-602-1, 11-67-1 och 12-500-1.
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gator, va-ledningar och el-ledningar till nytt bostadsområde med ca 80 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Ombyggnad av utemiljö i Kristianstad
Avser ombyggnad av utemiljön vid bostadsområde i Kristianstad.
Åtgärder av trafikled i Kristianstad
Upptaget ur investeringsbudget.
Ombyggnad av asfaltsytor i Åhus hamn
Projektets omfattning: Del av asfalterad kajyta inom hamnområdet skall rivas. Markarbete med ny överbyggnad ingår. Större delen av befintligt dagvattennät skall bytas ut inom aktuellt område. Objektet ligger innanför Åhus Hamn & Stuveris verksamhetsområde.
Sanering av skjutbana mm i Norra Åsum
Projektet ingår sanering av mark samt grov återställnign av markytor och bortförsel av förorenade jordmassor.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Ombyggnad av park
Avser service och underhåll av byggnader och parkanläggning under perioden 2020-2023.
Ramavtal avseende distributionselektriker m.m till C4 elnät AB, Kristianstad
Avser ramavtal för perioden 2019-10-01 -- 2021-10-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät AB i Kristianstad.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation på Degeberga 69:1, Degeberga 27:69, Bökestorp 3:2 och Kyllingaröd 3:25.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av plank vid enbostadshus.
Nybyggnad av staket i Kristianstad
Uppsättning av staket.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 19 vid Vinnö
Förbättring och tillgänglighetsanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: