Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad, anpassning av fritidsanläggning i Klippan
Avser renovering av fastigheten, effektivisering av ytorna, samt tillgänglighetsanpassning. Lokalen kommer att användas för kultur- och fritidsverksamhet.
Nybyggnad av va-ledning till industriomr Månstorp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Allarp-Ibsberga, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ibsberga-Ljung, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ljungbyhed-Allarp, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Ombyggnad av reningsverk
Projektet avser ombyggnad av reningsverk med bl.a ny mottagningstank och ny kompressorstation.
Nytt exploateringsområde i Månstorp, Klippan
Avser anläggande av gator och valedningar.
Installation av el- och styrsystem vid reningsanläggning i Klippan
Avser installation av nytt el- och styrsystem för SBR (satsvis biologisk rening).
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Klippan
Fasadändring av transformatorstation (f16).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av markstation (n3338).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3381).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3382).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3383).
Nybyggnad av nätstation i Klippan
Nybyggnad av nätstation (n3384).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3302).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3305).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3307).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3313).
Nybyggnad av transformatorstation i Klippan
Nybyggnad av transformatorstation (n3339).
Schaktsanering av Horsakärr skjutbana, Kristianstad
Avser schaktsanering av fd skjutbana på 300-meter som tidigare använts av Försvarsmakten. Skjutvallen är 60 m bredd. Framför vallen finns 5 m bred grusad gång längs tavellinjen.
Komplettering av yttre belysning 2018, Klippan
Avser komplettering av yttre belysning av bef ytor för hantering av avfallsmassor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: