Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 2
Avser rivning av kärnkraftverk.
Utveckling Barsebäcksstrand i Kävlinge
Avser flertalet mindre delprojekt inom Barsebäcksstrand i Kävlinge kommun. De olika projekten kommer att genomföras i olika etapper under flera års tid. En entreprenör avser att upphandlas för samtliga arbeten och entreprenadformen ska vara totalentreprenad med samverkansform partnering genom hela avtalstiden.
Plattformsförlängning samt signaltrimming i Kävlinge
Kävlinge signaltrimmning samt plattformsförlängning, stationsåtgärder, tillgänglighetsanpassning, byte av 3 hissar.
Utvändiga åtgärder vid Furulunds station, Kävlinge
Projektet avser åtgärder av bl.a parkeringsplatser busshållplatser m.m. i anslutning till Furulunds station.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata och g/c-väg vid Storgatan.
Brounderhåll 2020 i Kävlinge kommun
Upphandlingen avser reparations- och underhållsarbete på befintliga broar inom Kävlinge kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Kävlinge
Marklov - ny mark- och parkeringsanläggning.
Nybyggnad av plank i Kävlinge
Nybyggnad av plank.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser va-arbeten i Löddeköpinge vid Ådalsvägen 3-15, Vikhögsvägen 1-11, Barsebäcksvägen 2-78
Vägarbeten i Kävlinge
Avser underhållsarbeten som avser dammbindning av grusvägar inom Kävlinge kommun.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Barsebäcksvägen.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Vikhögsvägen.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Ådalsvägen.
Asfalteringsarbeten av gata i Furulund, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Stävievägen
Åtgärder av gata i Furulund, Kävlinge
Avser byggande av övergångsställe vid korsningen Möllegatan/Bryggaregatan/Stävievägen.
Va-arbeten i Kävlinge
Avser va-arbeten vid Landskronavägen.
Asfaltering av parkeringsyta i Barsebäck, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten parkeringsytan vid infarten till Barsebäcks hamn.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Brännarevägen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Lantvägen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Sköldvägen.
Asfalteringsarbeten i Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Löddeväggen, enbart toppbeläggning.
Åtgärder av gata i Kävlinge
Avser åtgärder del av Idrottsvägen med upphöjt övergångsställe.
Va-arbeten i Kävlinge
Avser va-arbeten vid Nordanväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: