Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av överföringsledning i Höör
Igångsättning tidigast 2019. Avser anläggande av 10 km va-ledning.
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Häggenäs.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Avser kommunalt vatten och avlopp.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Höör, etapp 1
Igångsättning tidigast våren 2019. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder, verksamhetslokaler m.m.
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning tidigast 2020. Avser kommunalt vatten och avlopp.
VA-utbyggnad i yttre områden i Höör
Igångsättning under 2018. Avser kommunalt vatten och avlopp.
Exploateringsarbeten för verksamhetsormåde i Höör
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för Verksamhetsområde nord.
Beläggningsunderhåll/asfalteringsarbeten i höör
Avser löpande beläggningsunderhåll av väga och gatorr inom kommunen. Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnad av reservoar i Höör
Avser nybyggnad av- lågreservoar för dricksvatten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av utomhusbelysning vid vårdcentral m.m. i Höör
Planer finns för byte av utomhusbelysning i anslutning till vårdcentralen i Höör.
Ombyggnad för gång- och cykelväg i Höör
Projektet avser ombyggnad för gång- och cykelväg genom att bredda befintlig gata.
Asfalt/beläggningsunderhåll i Höör
Åtgärder på del av kommunens gatunät med ett eftersatt underhåll,
Asfalteringsarbeten av g/c-vägar i Höör
Avser asfalteringsarbeten/underhåll av g/c-vägar inom kommunen.
Förnyelse av gatubelysning i Höör
Igångsättning tidigast 2019.
Ombyggnad av markanläggning i Höör
Anmälan av installation av oljeavskiljare från spillzoner.
Broåtgärder i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av broar inom Höörs kommun.
Ombyggnad av ledningsnätet i Höör
Projektets omfattning har ändrats. Avser ombyggnad av ledningsnät samt relining.
Nybyggnad av näridrottsplats i Höör
Planer finns för nybyggnad av näridrottsplats i anslutning till bostadsområde i Höör. Byggplats är ej fastställd.
Om- och nybyggnad av busshållplatser i Höör
Avser om- och nybyggnad av busshållplatser inom kommunen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till skolor inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Upprustning av utomhusanläggningar i Höör
Avser upprustning av utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar med mera) behöver en upprustning och modernisering som ligger utanför det normala underhållet.
Upprustning av utomhusanläggningar i Höör
Avser upprustning av utomhusanläggningar inom kommunen.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Igångsättning tidigast 2019.
Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun.
Nya serviser i Höör
Avser nya serviser till fastigheter som vill ansluta sig. Igångsättning är ej fastställd.
Färdigställande av mark inom bostadsområde i Höör
Projektet avser asfalteringsarbeten i anslutning till bostadsområde.
Upprustning av friluftsområden i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: