Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser anläggande av vatten- och avloppsledningar.
Ramavtal avseende drift & underhåll av fjärrvärmenät, Höganäs kommun
Avser ramavtal gällande drift & underhåll av fjärrvärmenätet inom Höganäs tätort.
Nybyggnad av rondell i Höganäs
Projektet ligger vilande.
Ny båtuppställningsplats inklusive trafiklösning i Höganäs
Avser ny båtuppställningsplats vid Båthamnen.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för fortsatt gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Utbyte av brygga i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av gata i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser förstärkningsarbeten av gata.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Nybyggnad av brygga vid småbåtshamnen i Höganäs
Igångsättning tidigast 2020. Upptaget i kommunens investeringsplan. Anser 1 st ny brygga vid småbåtshamnen i Höganäs.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder vid hamn i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Utbyte av bryggor i Höganäs
Upphandlingen avser inköp/leverans/montering av 2 st bryggor ( brygga E och brygga A90) i Höganäs småbåtshamn, Höganäs kommun.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Igångsättning tidigast 2020
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2020.
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid banvallen i Ingelsträde.
Belysningsarbeten vid g/c-väg i Höganäs
Avser ny belysning vid g/c-väg vid Finngatan.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid Kaptenens trädgård.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid lekplatsen i Mjöhult.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid Malörtsvägens lekplats.
Belysningsarbeten vid lekplats i Höganäs
Avser ny belysning vid Ruthsesplanaden
Belysningsarbeten i Höganäs
Avser ny belysning vid Svarta Lekan vid Östra Lerberget.
Belysningsarbeten i Höganäs
Avser ny belysning vid tunneln vid Friluftsvägen/Lagårdsvägen.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2020.
Röjning av markytor i Höganäs
Avser röjningsarbete vid Niagaravägen i Viken.
Röjningsarbeten vid badplats i Höganäs
Avser röjningsarbeten på strandheden vid Lerbergets badplats.
Va-arbeten i Nyhamnsläge, Höganäs
Avser va-arbeten vid Peter Lundhs allé 1-11.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Igångsättning tidigast 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: