Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Utbyggnad av bostadsområde i Steglinge, Höganäs
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, parkytor och belysning för Steglingeområdet i Höganäs. Omfattar en yta på cirka 2 Hektar.
Reparation av pir vid Mölle hamn i Höganäs
Avser reparation av huvud-pri vid Möle hamn.
Nybyggnad av gc-väg mm i Höganäs
Avser anläggande av gång- och cykelväg.
Nytt g/c-stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av g/c-stråki anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Uppskattad kostnad.
Renovering av fyr
Entreprenaden avser att genomföra inre och yttre renovering enligt rambeskrivning till fullt färdigt konstruktion. I korthet omfattas arbetena av glas, blästring och målning av stålstomme till linshuset, behandling av dörrar och fönster samt vissa plåtarbeten med målning och utbyte av vissa delar.
Ombyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för förändring av markhöjd.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av campingplats i Höganäs
Anordnande av campingplats, tidsbegränsat lov från 2018-03-21 - 2023-03-21.
Nybyggnad av transformatorbyggnad m.m i Höganäs
Rivning av bef dammsugarbyggnad samt nybyggnad av transformatorbyggnad och dammsugarbyggnad.
Nybyggnad av multiarena m.m i Höganäs
Avser nybyggnad av mötesplats med multiarena, lekplats, scen med tak och läktare. Uppskattad byggstart och kostnad.
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: