Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde. Avser bl.a utbyggnad av VA-ledningar, gator m.m. Objektets läge: sydöstra delen av Höganäs tätort. Objektet är beläget i området kring ICA i Höganäs. Söder om Långarödsvägen och öster om väg 111.
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2020. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Objektets läge: Etapp 2 är mellan Götagatan och Triangelplatsen. Arbetsområdet är ca 6000 kvm. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av ca 4 km VA-ledningar och 2 st spillvattenpumpstationer för landsbygden i sydöstra delen av Höganäs Kommun. Objektet är beläget i området söder om Lerberget och öster om väg 111.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Projektet avser fortsatt anläggande av byggator och va-ledningar för ca 200 bostäder. Objektet är beläget norr om Hyllievägen i Viken i Höganäs.
Ramavtal avseende drift & underhåll av fjärrvärmenät, Höganäs kommun
Avser ramavtal gällande drift & underhåll av fjärrvärmenätet inom Höganäs tätort. Avtalstid: 2020-06-16 -- 2022-06-30 med möjlighet till 1 års förlängning.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av gata i Viken Högaäs
Avser vägarbeten vid Bygatan.
Asfalteringsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Hälsingborgsvägen.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Ombyggnad av parkeringsplatser i Höganäs
Projektet avser ombyggnad till 76 st nya parkeringsplatser.
Gatuarbeten i Höganäs
Projektet avser anläggnings- och målningsarbeten vid infarten till Höganäs AB och Bruksgatan.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser va-arbeten vid Rättarevägen i Östra Lerberget.
Ombyggnad av va-ledningar i Höganäs
Avser VA-arbeten vid Långgatan mellan Bokvägen och Götagatan.
Ledningsarbeten i Höganäs
Avser underhållsarbete på ledningsnätet.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningstätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningstätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten i Viken.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Bygatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Fyrgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Fäladsvägen.
Va-arbeten i Mölle, Höganäs
Avser va-arbeten vid Mölle.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Pontus Ols väg.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Hovgårdsgatan i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Håkantorpsvägen i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Strandlyckevägen.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Tornarna.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Utkiksgatan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Väsby. S.t Andreasv 39-60,
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Kråkegudan.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Ingelsträde byaväg.
Va-arbeten i Jonstorp, Höganäs
Avser va-arbeten vid Rekekroken.
Va-arbeten i Jonstorp, Höganäs
Avser va-arbeten vid Grubbavägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: