Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. I projektet ingår även vattenledning samt tillhörande pumpstation.
Ny båtuppställningsplats inklusive trafiklösning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget . Igångsättning är ej fastställd.
Nytt g/c-stråk vid Frinkeramiska i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av g/c-stråki anslutning till Finkeramiska i Höganäs. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Nybyggnad av campingplats i Höganäs
Anordnande av campingplats, tidsbegränsat lov från 2018-03-21 - 2023-03-21.
Ombyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för förändring av markhöjd.
Nybyggnad av mur i Höganäs
Nybyggnad av mur ; upphöjd växtbädd runt träd som byggs upp av murblock.
Nybyggnad av transformatorstation i Höganäs
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av multiarena m.m i Höganäs
Avser nybyggnad av mötesplats med multiarena, lekplats, scen med tak och läktare. Uppskattad byggstart och kostnad.
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: