Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ca 450 bostäder i sydöstra delen av Höganäs tätort. Området ansluter till Lexikonvägen i väster och till Allégatan i nordväst i norra delen.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2020. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Objektets läge: Etapp 2 är mellan Götagatan och Triangelplatsen. Arbetsområdet är ca 6000 kvm. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser anläggande av vatten- och avloppsledningar.
Ramavtal avseende drift & underhåll av fjärrvärmenät, Höganäs kommun
Avser ramavtal gällande drift & underhåll av fjärrvärmenätet inom Höganäs tätort. Avtalstid: 2020-06-16 -- 2022-06-30 med möjlighet till 1 års förlängning.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Upprustning av Plöjargränd i Höganäs
Projektet avser upprustning av Plöjargränd där arbetena avser borttagning av träd som är av dålig karaktär, kullersten tas bort och ersätts av asfalt samt nyplantering av perenner, buskar och träd.
Utbyte av bryggor i Höganäs
Upphandlingen avser inköp/leverans/montering av 2 st bryggor ( brygga E och brygga A90) i Höganäs småbåtshamn, Höganäs kommun.
Markarbeten vid Mölle Hamn, Höganäs
Avser anläggande av marksten runt husen vid parkeringen. Grusplanen vid båtuppställningen kommer att hyvlas och få ny grusbeläggning. I projektet ingår även planteringsarbeten.
Va-arbeten i Höganäs
Avser förnyelse av vattenledning.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Höganäs
Avser ombyggnad av gata och vattenledningar.
Ombyggnad del av gata till gångbana i Höganäs
Avser ombyggnad av gata till gångbana på den norra delen av Brännerigatan.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Brahegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Fredsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Frihamnsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Gärdesgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Hamngatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Lokegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Midgårdsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Smedjegatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Styrmansgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Thorsgatan. Uppskattad kostnad.
Beläggningsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Vinkelgatan. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder vid badplatser i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Utbyte av stolpar och armaturer i bostadsområde i Höganäs
Avser utbyte av stolpar och armaturer vid Ruuthesesplanaden
Parkåtgärder i Höganäs
Avser arbeten i Vikenparken gällande motionsslinga och entréer.
Ledningsarbeten i Höganäs
Avser underhållsarbete på ledningsnätet.
Ombyggnad av va-ledningar i Höganäs
Avser VA-arbeten vid Långgatan mellan Bokvägen och Götagatan.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Igångsättning tidigast 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: