Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering/efterbehandling av förorenad tomt i Eslöv
Avser sanering av ett område förorenat av tidigare tillverkning av bekämpningsmedel. Objektet är beläget cirka 8 km söder om Eslöv i samhället Getinge i Eslövs kommun. Området som ska efterbehandlas omfattar fastigheten Getinge 11:5 m.fl. samt del av av strandområdet längs Kävlingeån.
Anläggande av konstgräsplan i Eslöv
Avser anläggande av konstgräsplan med mikroplastfritt granulat.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Gestaltning av Stora torg i Eslöv
Avser ny gestaltning och ombyggnad av Stora torg, Eslöv.
Färdigställande av markarbeten mm i Bäckdala, Eslöv
Avser färdigställande markarbeten för de kommunala gatorna och en del av den allmänna platsmarken Bäckdala, Eslöv.
Nybyggnad av gc-väg samt invallningskant i Eslöv
Avser anläggande av en ny gc-väg i Eslöv (ca 500m) samt invallningskant på Eslöv 54:18.
Ombyggnad av konstgräsplan
Avser ombyggnad av konstgräsplan vid Bergaskolan, Eslöv.
Utbyggnad av sandupplag vid Ringsjöverket, Eslöv
Avser utbyggnad av sandupplag för filtersand på vattenverket Ringsjöverket i Stehag.
Utbyte av ställverk vid Ellinge ARV
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för utbyte av ställlverk vid Ellinge ARV.
Förnyelse av vattenledningar i Eslöv
Entreprenaden avser förnyelse av vattenledningen med tillhörande serviser längs med Gillesvägen 5-15 i Eslöv.
Ny lekplats i Bäckdala, Eslöv
Avser anläggande av lekplats i Bäckdala 1 – del av Sallerup 50:20, Eslöv. Markentreprenör anlitas via ramavtal och projekt planeras vara färdigt 190331.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: