Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Eslöv
Ombyggnad av plattformar, ombyggnad till ny spårgeometri, ombyggnad av spår 5 och 6, byte och flytt av växlar mm.
Nybyggnad av dricksvattenledning, i Eslöv
Avser nybyggnad av dricksvattenledning och separering av en del av Sallerupsvägen i Eslöv. Upphandlingen genomförs som en säkerhetsklassad upphandling.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Byte av reservkraftsaggregat vid pumpstation, Ringsjöholm
Avser utbyte av reservkraftanläggning för pumpstation i Ringsjöholm. Tre reservkraftsaggregat skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Projektet är samarbete med Trafikverket.
Färdigställande av markarbeten mm i Bäckdala, Eslöv
Avser färdigställande markarbeten för de kommunala gatorna och en del av den allmänna platsmarken Bäckdala, Eslöv.
Förnyelse av vattenledning i Eslöv
Projektet avser förnyelse av vattenledning genom primärt rörspräckning och mindre schaktarbeten.
Utbyggnad av fibernät, Eslöv
Avser anläggande av passivt fiberopiskt nät för bredband utanför Harlösa by, Eslövs kommun.
Anläggning av damm, i Eslöv
Avser anläggande av damm, vid Lilla Skeglinge 1:1.
Anläggande av damm i Lund
Avser anläggande av en ca 3ha stor bevattningsdamm på en betesmark. För tillförsel av vatten skall en pumpstation med tillhörande anordningar inställeras vid Bråån. Objektets läge: Arbetsområdet ligger ca 1 km söder om Väggarp och 1 km väster om Örtofta i Eslövs kommun.
Bidragsadresser Eslöv etapp 1 del 2 Landsbygd
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom Eslövs Landsbygd.
Byte av driftövervakningssystem vid kraftvärmeverk i Örtofta, Eslöv
Övergripande driftövervakningssystem 800xA på Örtofta Kraftvärmeverk skall uppdateras till senaste programversionen. PGIM kommer också att uppdateras i Eslöv och Örtofta.
Tillbyggnad av bullerskydd, Eslöv
Marklov för bullerskydd (vall) på fastigheter Rönnemölla 1:26.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: