Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för bostäder i Åikarp. Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 35 bostäder.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Projektet avser gestaltning och upprustning av lekplatserna Tågarpstigen och Borggatan i Arlöv samt Östragård i Åkarp
Utbyggnad av väg i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Markarbeten kring Åkarps station i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Anläggande av näridrottsplats i Åkarp Burlöv
Avser anläggande av ny multiarena med en yta på 16 x 32 m. Arenan ska anläggas på en befintlig gräsyta väster om Dalslundsskolan.. Uppskattad kostnad.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Arlöv 3:36, segedalsvägen, ansökan om bygglov, nätstation.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för 11 plank Arlöv 19:93,19:94,19:95,19:92,19:15,19:91,19:137,19:119,19:139,19:96,19:12.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank Arlöv 19:17,19:23.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank samt marklov för sänkning av marknivån i samband med sanering av fastigheten.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank, Byglov för plank Åkarp 8:151,8:26,1:76.
Nybyggnad av plank i Burlöv
Bygglov för plank.
Ombyggnad av parkeringsplats i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från grönyta till grusad parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Marklov för ändring av marknivån för förvaring av massor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: