Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utvidgning av tunnel, anläggande av broar mm.i Arlöv
Igångsättning tidigast 2020. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Samarbetsprojekt mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Nybyggnad av bullerskydd i Arlöv, Burlöv
Avser uppförande av bullerstaket, 1,1 km, 5 m högt.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Anläggande av övergångställe och busshållplats i Burlöv
Avser anläggande av övergångställe och 2 st busshållplatser vid Kronetorps park, Lundavägen i Åkarp, Burlövs kommun.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Avser avsmalning och trafiksäkerhetsåtgärder på beftintlig väg.
Ombyggnad av väg i Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg. Avser ombyggnad till miljögata, sänkt hastighet.
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Ansökan om bygglov, nybyggnation av nätstationer, badhusvägen 17.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Kronetorp 1:1 - kronetorps allé 33, nybyggnad av bullerskyddsskärm.
Nybyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för nybyggnation av lekplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för plank invid uteplats.
Nybyggnad av fjärrvärmecentral i Burlöv
Bygglov för fjärrvärmecentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: