Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bullerskydd i Arlöv, Burlöv
Igångsättning är ej fastställd. Avser uppförande av bullerstaket, 1,1 km, 5 m högt.
Anläggande av vägar och va-ledningar i Sege Burlöv
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt markområde för lager och kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Burlöv
Igångsättning tidigast 2019. Avhängigt Trafikverkets ombyggnad av järnväg
Åtgärder av belysning vid kyrkogård i Arlöv
Avser ny belysning vid kyrkogården vid Arlövs kyrka.
Åtgärder av lekplatser i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av yttre miljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Anläggande av utemiljö vid skolor i Burlöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser anläggande av utemiljö inom kommunens skolor. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för att höja befintlig bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Tillbyggnad av lekplats i Burlöv
Bygglov för lekplatsutrutstning som ska installeras inom lekplatsytan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: