Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Bromölla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Nymölla
Planerat projekt. Väntar finansieringsbeslut. Anläggningen skall producera 100 GWh per år. Omfattning och igångsättning kan ej anges.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Bromölla
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar vid förskolan i Vita Sand.
Ramavtal avseende schaktfri ledningsdragning med hammarborrning, Bromölla
Avser ramavtal. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Ramavtal avseende schaktfri ledningsdragning med styrd borrning, Bromölla
Avser ramavtal. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Ramavtal avseende renovering av självfallsledningar, Bromölla
Avser ramavtal. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Återställning av sopanläggning i Bromölla, etapp 2
Avser fortsatt återställningsarbeten av soptipp.
Om-och tillbyggnad av fjärrvärmeverk
Avser att komplettera med ytterligare en ångvärmeväxlare samt ombyggnader av rörsystem. Objektet är beläget inom Stora Enso Nymölla Bruks industriområde i söder om Bromölla tätort.
Anläggande av GC-väg i Bromölla
Avser ny gång- och cykelväg längs Folketshusgatan, del mellan Tians väg och Storgatan. Entreprenaden innefattar kompletteringar plattytor, asfalt, avvattning, förberedelse för belysning m.m.
Ramavtal avseende renovering av tryckledningar, Bromölla
Avser ramavtal. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Kontraktstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i tre (3) år.
Ombyggnad av parkeringsplats i Bromölla
Bygglov för ändrad användning av tomt till parkering.
Drift och underhåll av offentlig belysning, Bromölla
Avtalet kan förlängas med 2+2 år.
Byförnyelse Valje, Bromölla
Diverse gator och grönt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: