Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm.
Underhåll av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-relining av spillvattennätet i Ängeholm-Munka Ljungby.
Underhåll av va-ledning i Munka-Ljunby,Ängelholm
Avser VA-underhåll av spillvattenledning i Munka Ljungby.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1710 mellan Pomona-Östra Kvarn
400 m separerad GC-väg mellan Pomona och Östra Kvarn. Den planerade GC-vägen sträcker sig över befintlig bro över Rössjöholmsån.
Spontningsarbeten vid gata i Ängelholm
Avser spontarbete längs Rönne och mellan Tegelbruksbron och Mejeribron.
Ramavtal avseende Lednings- och brunnsrenovering, relining i Ängelholm
Ramavtal för ledningsrenovering med flexibelt foder och brunnsrenovering beräknat för perioden 2019-03-01 t o m 2021-02-28 med möjlighet att förlänga till maximalt 2027-02-28. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget om Ängelholms kommun inte säger upp avtalet senast 6 månader före avtalets utgång.
Nybyggnad av bullerplank i Ängelholm
Avser nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av ställverk i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontrollbyggnad/ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av staket i Ängelholm
Ansökan om bygglov för staket.
Ombyggnad av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats - asfaltering av två laddplatser för elbilar.
Rivning av nätstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: