Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Kajreparation Göta Kanal i Motala
Avser reparation av kanalrännans båda kajsidor där den ansluter mot Bottensjön. Samt norra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny flytbrygga och södra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny fast brygga som även förlängs. Även vissa anläggningsarbeten såsom ny gångväg med belysning, stensättning mm.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Ombyggnad av dagvattenledning i Motala
Anmälan om byte av dagvattenledning.
Exploatering av industriområde i Motala
Exploatering av industrimark
Renovering av lås-/pendelbocksystem vid Motalahamnbro i Motala
Hamnbron är en öppningsbar bro över Göta kanal. Syftet med denna upphandling är att renovera lås-/pendelbocksystemet.
Ombyggnad av rökgaskondenseringsanläggning i Motala
Anmälan om installation av rökgasreningsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ansökan om marklov - höjning av gata.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering samt flytt av bef. parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Marklov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av mast i Motala
Nybyggnad av en mast och en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Motala
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Motala
Ändring av grusad yta - anläggande av parkering.
Renovering av ledningar och gata i Motala
Renovering av vatten och avloppsledningar samt upprustning av gata.
Ombyggnad av va-ledning i Motala
Anmälan om byte av VA-anläggning.
Restaurering av vattendrag i Motala kommun
Anbudsområde 1 Förprojektering och Restaurering Ringarhultsån. Anbudsområde 2 Restaurering av bäcken vid Skrumpsjön, Björnbäcken samt bäcken från Axhultssjön. Anbudsområde 3 Vätternbäckarna

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: