Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 16 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Nybyggnad av VA anläggning och upprustning av gata för bostäder i Motala
Nya, och restaurera de befintliga gatorna i anslutning till området. Ny vatten- och avloppsanläggning (VA) för de nya husen som kommer att byggas i området.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Motala
Anläggande av 2 st paddelbanor utomhus samt p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation på Innerstaden 1:336, Agneshög och Charlottenborg 2:10.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Djurkälla 10:62, Bromma 2:1, Norra Freberga 2:10, Lemunda 1:3 och Illersjö 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Olivehult 10:52, Stråken 3:9, Lemunda 1:3, Medevi Brunn 2:1, Västanvik 2:1, Västra Ny Näs 1:3 & Norra Freberga 2:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Västanvik 2:1, Odensberg 1:1, Vik 1:10, Bobergs Häradsallmänning S:2 & 5:3, Karlsby 3:99, och Skönnarbo 2:1,.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation påNorra Freberga 2:1, Norra Freberga 2:10 , Bona 2:18 och Hultema 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Marklov för uppförande av bullervall.
Exploatering för bostäder i Borensberg
Exploatering för bostäder.
Renovering av utegym och fritidsområden i Motala
Reparation och renovering av näridrottsplatser

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: