Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 50 mellan Nykyrka-Brattebo backe
Ombyggnad och delvis ny sträckning av väg 50 till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, totalt 16 km varav 10,4 km utgör ny sträckning. Viltstängsel.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Förnyelse av gamla VA-ledningar i kommunen
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Underhåll mm av utebad i Motala
Säkerhetsarbete och underhåll av hopptorn och bryggan. Rivning av toalettbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering samt nybyggnad av kundvagnsgarage och uppsättning av belysta stortavlor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Bygglov för anläggande av pakering.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Högby 2:8, Stråken 3:10, Brånshult 2:5, Olivehult 10:82 & 10:83, Stubba 2:1, Högby 2:5, Blommedal 2:1 & 1:21, Nykyrke 5:44, Koppartorp 1:1, Skrukarp 2:1, Kvarns Skjutfält 1:1, Åsandby 1:1, Dråsa 2:2 & 6:4, Sundsjö 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Klämmesbol 1:3 och Kvarn 2:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kungs Norrby 1:192, Hultema 2:1, Skönnarbro 2:1, Klovstena 10:2, Johannisberg 1:2 & 1:32, Iskallebol 1:20, Håltorp 1:1, Eksund 1:1 och Ansebo 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Kvarn 2:9 , Olivehult 10:53, Kvarn 2:63, Klämmesbol 1:3, Olivehult 10:7, Åsansby 1:4, Ishult 2:1, Bällerberg 1:4, Bona 2:18, Medevi 4:3, Medevi Brunn 2:1, Kvarns Skjutfält 1:1, Kvarn 2:9, Västanvik 2:1, Älgmyra 8:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Västanvik 2:1, Odensberg 1:1, Vik 1:10, Bobergs Häradsallmänning S:2 & 5:3, Karlsby 3:99, och Skönnarbo 2:1,.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov för anläggande av parkering.
Nyskapande och restaurering av våtmark i Motala kommun
Anbudsområde 1 Nyskapande och restaurering av våtmarker i Staffanstorp naturreservat, Anbudsområde 2 Restaurering av våtmark vid Tuddarp.
Renovering av utegym och fritidsområden i Motala
Reparation och renovering av näridrottsplatser

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: