Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av personalbyggnad och garage i Motala etapp 2
Etapp 2, denna upphandling, omfattar rivning av befintlig återvinningscentral, byggnation av kontorsbyggnad samt garage på Tuddarps avfallsanläggning. Kontorsbyggnaden och garaget skall ersätta de kontor, personalutrymmen samt garage som i dagsläget återfinns på Delfinvägen 3 samt på Tuddarps avfallsanläggning.
Kajreparation Göta Kanal i Motala
Avser reparation av kanalrännans båda kajsidor där den ansluter mot Bottensjön. Samt norra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny flytbrygga och södra gästhamnsbryggan rivs och ersätts av ny fast brygga som även förlängs. Även vissa anläggningsarbeten såsom ny gångväg med belysning, stensättning mm.
Exploatering för industriområde i Motala
Ca 100 m gata och en vändplan till 3 tomter.
Modernisering av automationssystem vid värmeverk i Motala
Avser ombyggnader och tillkommande utrustning för styrsystem, säkerhetssystem, brännarstyrning och delar av fältutrustningen till panna 2.
Upprustning av Folkparken i Vadstena
Upprustning av folkparken, ny samlingslokal mm.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Rivning samt nybyggnad av transfortmatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av 1 st vindkraftverk.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av pir i Motala
Uppförande av stenpir och ramp - samt tillbyggnad av trädäck.
Nybyggnad av vindkraftverk i Motala
Uppförande av tre st vindkraftverk.
Nybyggnad av fotbollsplan i Motala
Anläggande av bollplan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: