Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser ombyggnad till dubbelspår, en trespårsstion för 1000 meter långa tåg med BA-stick, ombyggnad till planskilda korsningar. Bandel 522, km-236+000--246+500. Bullervall och bullerplank.
Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön
Projektet avser anläggande av ca 5 km dubbelspår varav 3 km följer befintligt spår och 2 km i ny sträckning. Ny tunnel genom berget vid sidan om Skeppsjön, ca 1 km långt gc-stråk längs sjön Skiren. Bullervall och bullerplank.
Ombyggnad av torg i Motala
Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av Stora torget samt omgivande gator. I uppgiften ingår att tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.
Byte av vatten- och spillvattenledningar i Motala
Ledningsrenovering med i befintliga avloppsledningar samt renovering av brunnar inom Motala kommun.
Upprustning av gatubelysning i Motala kommun
Upprustning av gatubelysning
Upprustning av lekplatser i Motala kommun
Först ut är lekplatsen på Björkvägen, Borensberg och sedan i Karlsby
Markarbeten i Motala kommun
Iordningställande av mark vid lekplatser, skolor och parkeringsplatser mm
Nybyggnad av VA anläggning och upprustning av gata för bostäder i Motala
Nya, och restaurera de befintliga gatorna i anslutning till området. Ny vatten- och avloppsanläggning (VA) för de nya husen som kommer att byggas i området.
Underhåll mm av utebad i Motala
Säkerhetsarbete och underhåll av hopptorn och bryggan. Rivning av toalettbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Marklov för uppförande av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation på Djurkälla 10:62, Bromma 2:1, Norra Freberga 2:10, Lemunda 1:3 och Illersjö 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Motala
Uppförande av bullerskärm.
Exploatering för bostäder i Borensberg
Exploatering för bostäder.
Renovering av utegym och fritidsområden i Motala
Reparation och renovering av näridrottsplatser

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: