Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Underhållsbeläggning varm inom Östergötlands län
Grupp E1 inom Östergötlands län 2020-2022.
Installation av ERTMS mellan Mjölby-Lund
Del av Korridor B. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
Ny solcellspark i Linköping
Solcellspark med ca 30 000 paneler vid Gärdstadverket.
Utbyggnad av gator inom Ebbepark etapp 2, Linköping
Objektet består av utbyggnad av gator och ledningar inom del av Ebbepark. I objektet ingår utbyggnad av gator tom AG samt nya spill, dag och vattenledningar samt fjärrvärme och fjärrkyla-ledningar, I objektet ingår även tomrörskanalisation för el, opto och belysning.
Reparation av kraftverksdamm i Svartåfors
Renovering av kraftverksdamm
Renovering av kraftverksdamm i Linköping
Vattenbilning och fräsningsarbeten.
Nybyggnad av pistolhall och skjutbana på Trädgårdstorp, Linköping
Nybyggnad av skyttehall vid Skyttecentrum, Trädgårdstorp.
Nybyggnation av gata mm i Linköping
Nybyggnation av en 8 meter bred och ca 500 meter lång industrigata med diken och gc-bana på båda sidor. Två mindre angöringsgator med 6 meter breda och sammanlagt ca 250 meter långa med gc-bana på ena sidan. En vägbro inkl. cykeltunnel och ramper. Belysning, el, opto, VA och Fjv ska dras fram.
Upprustning av park i Linköping
Ombyggnad och upprustning av Grenadjärparken
Ombyggnad och renovering av kajanläggning i Linköping
Objektet består i huvudsak av ombyggnad och renovering av ca 310 m kajanläggning längs stångån (strandskoning) inkl gångväg längs aktuell kajsträckning. Vidare ingår ombyggnad av 4 st trappor och omgivande mark (slänter, stödmurar, parkering, del av gångbanor och gator etc) vid Åkersbergsgatan, Svangatan, Strömgatan, Tegelbruksgatan; omläggning VA-ledningar, åtgärder för 1 st fast träbrygga samt 1 st temporär flytbrygga, träd/planteringar (buskar, lökar), dagvattenledningar/fördröjningsmagasin (svackdiken), belysning med mera i kultur- och naturmiljö.
Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping
Utökning och renovering av befintlig skatepark.
Nybyggnad av fördelningsstation i Ljungsbro
Tekniska Verken Linköping Nät AB avser att uppföra en ny fördelningsstation TS614 BLÅSVÄDRET i Ljungsbro norr om Linköping.
Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping
Befintlig naturgräsplan i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län södra.
Nybyggnad av lekplats mm i Linköping
Nybyggnad av lekplats, utegym och padelbana
Drift och underhåll av vägbelysning i Östergötland Norra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Skötsel samt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östergötlands län norra.
Utbyggnad av GC-väg i Linköping
Objektet består av byggnation av en separerad gång- och cykelväg mellan Trastsångsvägen och Sävsångarevägen i Linghem. Den nya gång- och cykelvägen är ca 550 meter lång och 3 meter bred, samt skall vara belyst.
Byte av konstgräs i Ekholmen, Linköping
Objektet är en befintlig konstgräsanläggning i stadsdelen Ekholmen i Linköping. Anläggningen består av en befintlig konstgräsplan med spelmåttet 65 x 105 m.
Invändiga arbeten i kraftvärmeverket i Linköping
Avser att byta ut ett befintligt elektrostatisk fällningsfilter (ESP) och ersätta det med ett påsehusfilter för panna 3 (P3) Inom ramen ingår också anläggningar för filterastrester, en ny lagringssilo
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Ombyggnad av bad i Linköping
Ombyggnad av "lagunen" för att få en förbättrad vattenkvalité.
Omtoppning av platta 4 och 7 på Malmens flygplats i Linköping
Objektet avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på platta 4 och 7 vid Malmens flygplats i Linköping.
Nybyggnad av aktivitetspark i Linköping
Ny aktivitetspark på Himnafjället med Pump track/MTB-bana, linbana, hinderbana, klätterställning, rutschkana, ytor att bara ”hänga” på med mera.
Upprustning av lekplats i Ljungsbro
Upprustning och ombyggnation av befintlig lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats på Gåsen 1, 2, 3, 4 och 8.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för ändring av marknivå samt bygglov för stödmurar.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Heda 1:39 och Sockenmarken 3:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Normstorp 4:1, Hargs-Grindtorp 2:1 och Ringatorp 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Skeda-Mörby 2:1, Orlunda 2:13 och Olofstorp 1:89.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Stora Åby 16:1 och Lilla Kolaryd 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation på Stratomta 1:1, Stratomta 4:1 och Forsa 6:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Linköping
Anläggande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt marklov.
Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation på Stratomta 4:1, Jäppestad 2:4, Vimarka 2:15, Nartomta 1:6, Sålla 3:10, Smedstad 1:4, Tolefors 1:2 och Holmetorp 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Uppsättning av temporära ljusinstallationer inom Linköping
Årets tema i Vinterljus som ska återspeglas i installationerna är ”rörelse”. (eng. movements).
Utredning/projektering inför hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar vid Roxen
Objektet avser att utreda, föreslå och projektera hydrologiska restaureringsåtgärder på strandängar inom naturreservaten Kungsbro och Svartåmynningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: