Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg i Finspång, etapp 1
Avser arbeten med ny gestaltning av Bergslagsvägen och De Beschevägen inkl. gata, VA, belysning, el etc.
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Renovering av järnvägsbro vid Motala ström i Skärblacka
Km 5+817. Ommålning stålkonstruktion samt betongreparationer.
Nybyggande av GC-väg i Finspång
GC-väg mellan Norrmalm-Lillängens
Ny pendlarparkering i Finspång
Nybyggnad av pendlarparkering på Mellangrind
Ombyggnad av va-ledning i Finspång
Väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning och avlopp.
Nybyggnad av transformatorstation i Finspång
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Finspång
Anordnande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: