Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av järnvägsspår, vägar m.m i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av vägar, järnvägsbank, m.m i Frövi.
Ombyggnad av park i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av Flugparken.
Anläggande av järnvägsspår i Frövi, Lindesberg
Avser spårläggning av ca 650 meter järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår i Mariedalsområdet i Frövi. Spårläggningen omfattar ca 150 meter enkelspår och ca 500 meter dubbelspår. Totalt omfattar projektet ca 1150 löpmeter spårläggning inklusive 2 växlar. Detta är en fortsättning på projektid: 1244943
Anläggande av passivt fibernät i Lindesberg 4 del 2
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 231 st. fastigheter inom området Lindesberg 4 del 2.
Anläggande av passivt fibernät i Lindesberg 4 del 3
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 425 st. fastigheter inom området Lindesberg 4 del 3, Lindesbergs kommun
Vägskyddsanläggning vid ny plankorsning i Frövi, Lindesberg
Avser en vägskyddsanläggning vid ny plankorsning för industrispår. Vägskyddsanläggningen infattar bl.a. ljud- och ljussignal för gata resp. gc-väg, halvbommar för gata, helbommar för gc-väg, samt erforderlig varningsutrustning för anläggningen.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Upprustning av utemiljön vid flerbostadshus inom Hagabergsområdet, Lindesberg
Hela lägenhetsbeståndet inom Hagaberg är i behov av upprustning. I ett första skede rustar man upp utemiljön och senare även invändig renovering. Detta avser utemiljön. Invändiga renoveringen finns på projektid: 1490775.
Upprustning av hållplatser i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Rivning av nätstation i Lindesberg
Rivning av nätstation.
Rivning av transformatorstation i Lindesberg
Rivning av äldre stationsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Lindesberg
Uppsättning av vindmätningsmast.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Förhandsbesked för utökning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av stängsel i Lindesberg
Inhägnad runt nätstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Iordningsställande av husvagnsparkering.
Nybyggnad av brygga i Lindesberg
Nybyggnad av brygga/terass.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lindesberg
Nybyggnad av flyttbullerskydd.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Gammelbo 1:37.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Glifsån 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Hjulsjöby 1:59,2:7.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Ramshyttan 1:2,7:14,25:17,25:16,1:19.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 10:11,14:1.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 12:9,4:26.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Resta 5:20,3:8,5:13.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Ny parkering Tallen i Lindesberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: