Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hallsberg
Avser nybyggnad av 7 stycken vindkraftverk.
Förstärkningslina längs järnvägen mellan Hallsberg-Sköldinge
Förstärkningslina samt utbyte av 10 kV transformatorer hjälpkraft.
Markarbeten vid bostadsområde i Hallsberg
Avser markarbeten vid Nytorgsgatan 34:58.
Exploatering inför nya bostäder i Hallsberg
Avser exploatering inför nytt bostadsområde i Hallsberg. Delas in i 4 etapper. Den första etappen innebär att bland annat förberedelse för vatten, avlopp, gator och gatubelysning. Detta ska leda till att 12 tomter blir klara till försäljning under mitten av 2020.
Nybyggnad av VA-ledning i Hallsberg
Avser nybyggnad av cirka 3,5 km huvudvattenledning Ø450 PE SDR11 till Hallsbergs tätort inklusive en mätarstation samt en kortare dagvattenledning Ø315 PP. På västra sidan av järnvägen ska den nya vattenledningen anläggas längs befintliga vatten- och spillvattenledningar som ska vara kvar i bruk. Där ska dessutom den nya dagvattenledningen Ø315 PP anläggas på en sträcka av cirka 70 m.
Ombyggnad av fördelningsstation i Hallsberg
Installation av Nollpunktsreaktor ingår. Montage kabelförläggning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Hallsberg
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av ställverk i Hallsberg
Nybyggnad av el/ställverksbyggnad.
Nybyggnad av mast i Hallsberg
Nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Installation av hiss i flerbostadshus i Hallsberg
Avser leverans av hissystem vid ombyggnad av flerbostadshus etapp 2 KV Harven 3. Hiss ska vara avsedd för transport av handikappade personer utan medhjälpare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: