Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av väg 50 mellan Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka)
Ombyggnad och delvis ny sträckning av väg 50 till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, totalt 16 km varav 10,4 km utgör ny sträckning. Viltstängsel.
Eventuell sanering av mark i Askersund
Planer finns på eventuell sanering av Rönneshytta sågverk.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand.
Anläggande av VA-ledning i Åsbro
Avser anläggande av VA-ledning från norra Åsbro till Åsbro kursgård.
Säkerhetsåtgärder vid badplats, Askersunds kommun
Avser täckning av förorenad mark vid Åmmebergs Badplats.
Ombyggnad av GC-väg i Askersund
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Utbyte av transformatorstationer mot nya.
Nybyggnad av plank i Askersund
Påbyggnad med spaljé på bef betongmur samt målning av betongmuren.
Nybyggnad av brygga i Askersund
Anläggande av brygga, 90 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: