Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.
Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Objektet avser att införa kommunalt vatten och avlopp inom områdena Renön och Nötön. Ca 190 fastigheter skall anslutas till det nya VA-systemet. Objektet omfattar ca totalt 13 400 meter ledningslängd. I området skall dessutom 3 stycken kommunala pumpstationer anläggas.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Upphandlingen omfattar utförandeentreprenad för anläggning av nytt bostadsområde. Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Nybyggnad av bro längs väg 512 vid Kalamark
Riskreducerande åtgärder.
Ombyggnad av Bergviksbron i Piteå
BK4. Även bron över väg 373 vid trafikplats Bergsviken ingår.
Nya busshållplatser längs väg 573 i Norrfjärden
8 nya busshållplatser med anslutningar till befintliga gc-vägar. Belysning.
Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, ny belysning, etapp 2
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för byte av belysning, inkl. master och kabeldragning till alpina anläggningen på Lindbäckstadion Piteå kommun.
Byte av belysning vid konstgräsplan i Piteå
Projektet omfattar byte av belysning för konstgräsplan, med tillhörande arbeten.
Tillbyggnad av markanläggning i Piteå
Schaktningsarbete vid industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Marklov - Campingplatser/ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: