Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av farled & ombyggnad av hamn i Luleå
Breddning och fördjupning av infarten till Luleå hamn, muddring av farled och en ny djuphamn med tre nya kajer samt ny järnväg. Utbyggnaden ska medge angöring för 300 meter långa fartyg.
Upprustning av utemiljö och värmekulvertar, Luleå
Huvuddel 1 avser upprustning av utemiljö för flerfamiljshus på Hertsön. 8 nya platser med utrustning för lek och spontanidrott. Huvuddel 2 avser utbyte av kulvertar för värme, vvc och vatten från 2 undercentraler och fram till 15 flerfamiljshus. På option kan även balkongrenovering komma att utföras.
Byte av VA-ledningar i Luleå
Byte av vatten och avloppsledningar gäller del av Bredviksvägen, Kalvholmsgatan och Knöppelåsvägen. Avser byte av huvudledningar, brunnar och ventiler fram till tomtgräns. I återställningen tas trottoarer bort och ersätts med grönytor samt avsmalning av gatan till 6 meter.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Nybyggnad av rullskidbana i Luleå
Befintlig konstsnöslinga kommer asfalteras.
Utbyggnad av infrastruktur i Luleå
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Luleå.
Utbyggnad av bredband på landsbygd i Luleå kommun
Avser byggnation av fiberoptiskt områdesnät för Svartskatan i Ersnäs inom Luleå kommun.
Åtgärdande av vandringshinder i Norrbottens län
Avser åtgärder för 5 st vandringshinder i Norrbottens län.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel samt ny mätstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för schakt av kabel.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering och parkering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker, parkering och upplag t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av mobil nätstation t o m 2021-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser t o m 2023-12-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2020-10-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats t o m 2022-12-30.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för transformatorstataion t o m 2030-06-01.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av cykelparkering.
Ny betongbrygga inkl landgång i Luleå kommun
Nybyggnad av helgjuten betongbrygga inkl landgång till Luleå hamnområde.
Nybyggnad av kyrkogård i Luleå
Nybyggnad av ask-gravlund.
Ekologisk byggledning för investeringsprojekt i distrikt Nord
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år. Avser åtgärdande av vandringshinder, trumbyten och brobyten samt trösklingar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: