Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Sanering av vik i Luleå
Luleå kommun har beviljats bidrag av Naturvårdsverket för att utföra efterbehandling av fibersedimenten i Notviken. Sedimenten i Notviken i Luleå är förorenade av främst kvicksilver och metylkvicksilver på grund av utsläpp från en f.d. slipmassefabrik (1911-1962) i Karlshäll.
Riskreducerande åtgärder i Råneå
Profiljustering och sättningsåtgärd med bankpålning på väg E4 strax norr om trafikplats Råneå Norra.
Beläggningsarbeten längs väg 356 mellan Niemisel-Bjurå
Beläggning halvvarma massor samt extruderad massa.
Vägarbeten förbi kyrkbyn i gammelstad
Kulturrestaurering. Samarbete med Luleå kommun. Ca 1 km väg totalt. Utförande av vägentreprenad längs Rutviksvägen 0-314 m samt Gamla Bodenvägen 0-477 m. Sänkning och nyanläggning av väg, anläggning av ränndalar, anläggning av gångytor, nyläggning av VA samt anläggning av optoledning.
Ombyggnad av park i Luleå
Ombyggnation av mark- och parkarbeten. Rör och el i mark, belysning och finplaneringsarbete. Ny scen. Lekplats ingår inte i detta upphandling utan upphandlas separat. Marken förbereds för lekplatsen.
Samlat geoteknikstöd i norra Norrbotten
Uppdraget består i att tillhandahålla teknikstöd inom området geoteknik i väg- och järnvägsprojekt i norra Norrbottens län med placeringsort Luleå.
Anslutning av landström till Victoriahamnen i Luleå
Entreprenaden avser anslutning av landström i Victoriahamnen. Två fartyg ska kunna anslutas samtidigt från två separata anslutningspunkter.
Delprojektledare produktion väg till Luleå och Umeå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av begravningsplats i Luleå
Utvändig ändring, markanläggning av ny askgravlund.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Ändrad användning av markyta för nybyggnad av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av ställverk i Luleå
Utvändig ändring av ställverk.
Nybyggnad av anslutningsväg i Luleå
Schaktning för ny infart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser t o m 2020-12-31.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens avseende förstärkning av elnätet på germandön Kallax 4:6,1:19,2:8,2:22,2:18,Kallax S:14,18:1,14:1,7:3,5:14.
Nybyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny markkabel Måttsund 16:14,27:1,16:22,16:21,16:6.
Ombyggnad av regionnät i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig luftledning för lågspänning förnyas Långön 1:3,1:4,1:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Marklov för parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Luleå
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av stängsel i Luleå
Nybyggnad av elstängsel runt vattentorn.
Nybyggnad av elverk i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank.
Nybyggnad av energiverk i Luleå
Nybyggnad av energilager i form av en ackumulatortank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation Långön 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Delprojektledare produktion järnväg, Luleå
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: