Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Gäddvik
Projektet avser ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister.
Exploateringsområde för bostäder Dalbo i Luleå
Entreprenaden omfattar markarbeten, VA-arbeten, anläggande gator, GC-vägar, cirkulationsplatser, pumpstation samt en GC-port.
Ny drivmedelsförsörjning vid F21 i Luleå
Avser nybyggnad av drivmedelsledning från F21 drivmedelsdepå till BY 098 samt från BY098 till platta 2 och platta 3. Projektet innebär sannolikt rivning och återställning av flygfältsytor i betong och asfalt. Rivning/plombering av delar av befintliga drivmedelsledningar.
Utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan vid Luleå flygplats
Avser utbyggnad av ny avisningsyta för flygplan, samt vad detta medför på Luleå Airport. Arbetena omfattar nybyggnation av betongytor samt beläggning, ljus och markarbeten.
Luleå Uddeboprojekt Oljehamnen Rörsystem för HVO
Luleå Uddebo Rörsystem för HVO.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av gc-bro i Luleå
Rivning av gångbro.
Rivning av nätstation i Luleå
Rivning av nätstation.
Tillbyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för om-och utbyggnad av befintlig pir samt anläggning av brygga och båtplatser samt muddring.
Ombyggnad av pir i Luleå
Strandskyddsdispens för reparation av hamnpir.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för parkeringplatser to m 2020-11-01.
Nya mobila reservkraftaggregat i Luleå
Upphandlingen avser inköp av 2 st mobila reservkraftaggregat om 300 kVA. Leveransen ska ske fritt till Björkskataleden 95 Luleå Energi förråd inom Luleå Kommun.
Nybyggnad av brygga inkl landgång i Luleå kommun
Nybyggnad av flytande betongbrygga inkl landgång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: