Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidshus i Jukkasjärvi, Kiruna
Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera befintlig fritidshusbebyggelse samt möjliggöra tillkomsten av ytterligare 21 fritidshustomter. Planen reglerar även områden för båthus och parkering för fritidshusägarna. Detaljplanen omfattar fyra uddar i Torneträsk vid Stenbacken, strax öster om väg E10.
Förstärkningsåtgärder på Malmbanan sträckan Kiruna-Narvik
Förstärkning av två områden, km 1502 och 1528. Tryckbankar ska anläggas för att öka stabiliteten i banan inför ökad axellast.
Mark och infrastrukturarbeten Jägarskolan Etapp 2 Kiruna
Entreprenaden avser anläggningsarbeten för området beläget på fastigheten Jägarskolan 8:5 omfattande: - anläggande av vägar - anläggande av infrastruktur - grovterrassering av tomter - belysning för området - sanering av markföroreningar - borttagande av befintlig infrastruktur.
Färstärkning av bergbroar på Malmbanan sträckan Kiruna-Narvik
Förstärkning av tre bergbroar på km 1517+585, 1519+685 och 1536+275 utefter Malmbanan.
Ny oljepanna till värmecentral i Svappavaara
Avser montering av ny oljepanna i värmecentral Ormen Långe. Detta innebär att befintlig oljepanna C skall demonteras i sin helhet inklusive alla inkopplade installationer. Sedan skall entreprenör montera in en ny oljepanna inklusive alla nya installationer i en fullt fungerande anläggning.
Utemiljö Vittangi fritidshem i Kiruna
Vittangi fritidshem, utemiljö.
Pilotförsök Ala Lompolo Kiruna
Omfattning Entreprenaden omfattar: • Markarbeten inför utförande av de muddrings- och avvattningsarbeten som kommer att utföras under augusti 2018 – september 2018. Option avslutning av avvattning efter provsvar. • Skötsel av arbetsområdet under entreprenadtiden. • Skalskydd i form av viltstängsel sätts upp för arbetsområdet under entreprenadtiden samt lämnas kvar vid entreprenad-avslut. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
Anläggning av Nya Torget - Etapp 1, Kiruna
Tekniska Verken i Kiruna AB ska anlägga den första etappen av torget i nya Kiruna centrum. Projektet omfattas av markarbeten, byggarbeten samt belysning och beläggningsarbeten.
Nybyggnad av omlastningsstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av skidlift i Kiruna
Bygglov nybyggnad liftkurar till sittlift dalstation, Bygglov nybyggnad liftkurar till sittlift toppstation Kiruna 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation Parakka 3:3,Jukkasjärvi 23:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Brandsanering KAA Kiruna
Detta projekt innefattar sanering efter brand på avfallsanläggningen i Kiruna kommun. Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06.
Nybyggnad av plank i Kiruna
Bygglov nybyggnad insynsskydd.
Nybyggnad av mast i Kiruna
Bygglov nybyggnad automatisk väderstation med mast.
Anläggande av 2st lekpatser i Kiruna
Anläggande av 2st lekplatser i Kiruna C med ett eventuellt tillägg om anläggande av en hundgård i närheten av den ena. Lekplats Idrottsvägen och Kyrkogatan Valen.
Tillbyggnad av staket i Kiruna
Utökning av staket.
Nybyggnad av stängsel i Kiruna
Nybyggnad av industristängsel.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Nybyggnad av nätstation på Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
Ombyggnad av busshållplats i Kiruna
Befintlig busshållplats på Dübengatan i Kiruna byggs om för att få en trafiksäker utformning. I entreprenad ingår markarbeten och beläggningsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: