Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka. Nya broar över Grundträskån (ca 80 m) och Kälvån (ca 60 m) ingår.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalix
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 859 km varav grusväg ca 220 km.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix 1, 2 och 3.
Byte av bro över Kvarnbäcken i Kalix
Ingår i Vandringshinder Torneå-Kalix älv, paket 2.
Nybyggnad av väg i Kalix
Marklov för parkering och busslinga på fastigheten kalix 23:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten tor 4.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalix
Bygglov för nybyggnad av padelbanor samt avveckling av minigolfbanor på fastigheten kalix 4:60.
Ny belysning vid Strandpromenaden samt GC-väg i Kalix
Avser belysning på del av Strandpromenaden samt GC-väg vid Pålängevägen i Kalix.
Ommålning av fyr på ön Malören
Malörens fyr står på ön Malören som ligger högst upp i Bottenviken, ca 2 mil söder om Kalix.
Analys av utloppsdiken i Kalix kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län upphandlar analys av samtliga utloppsdiken som mynnar ut i Sangisälven och biflödet Korpikån, Kalix kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: