Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny bro över Kalix älv vid Kalix
Ny bro (med konstruktionsansvar) på väg E4 över Kalix älv inkl rivning av befintlig bro.
Riskreducerande åtgärder vid Gammelgården
Trumbyte ca 52 m, bort med befintlig överlast och ny väg.
Ommålning av bro vid Kamlunge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten grubbnäsudden 9:1.
Ombyggnad av utfart i Kalix
Marklov ombyggnad för in/utfart och parkering på fastigheten kalix 3:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Ansökan om bygglov för parkeringsplats på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov på helt ny nätstation på fastighet ytterbyn 97:3.
Ombyggnad av markanläggning i Kalix
Ansökan om marklov för uppfyllnad av mark med fyllnadsmassor på fastigheten kalix 9:47.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om nybyggnad av nätstation och väderskydd för likriktare på fastigheten töre 12:48.
Nya bryggor till småbåtshamnen i Kalix
Avser brygga med total längd 12 meter, i 2 sektioner om 6 meter var, bredd 2,4-2,5 meter.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser markarbeten innergård på del av kv Sländan, Näsbyvägen 25 A-B och Åkervägen 4 A-D i Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: