Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Kalix
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 859 km varav grusväg ca 220 km.
Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen. Ca 7 km lång vägsträcka.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km lång vägsträcka, 6-6,5 bred.
Nybyggnad av rullskidbana i Kalix
Avser anläggande av asfalterad slinga som kan användas som rullskidbana, samt belysning, ca 3 km vid befintligt eljusspår. Markarbetet påbörjar i vår, beläggningsarbetet utförs våren 2021.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Avser anläggningsarbeten vid elljuspår i Kalix.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix 1, 2 och 3.
Byte av bro över Kvarnbäcken i Kalix
Ingår i Vandringshinder Torneå-Kalix älv, paket 2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten tor 4.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalix
Bygglov för nybyggnad av padelbanor samt avveckling av minigolfbanor på fastigheten kalix 4:60.
Ombyggnad av GC-vägar i Kalix
GC-vägar, säkra skolvägar i Kalix.
Ommålning av fyr på ön Malören
Malörens fyr står på ön Malören som ligger högst upp i Bottenviken, ca 2 mil söder om Kalix.
Analys av utloppsdiken i Kalix kommun
Länsstyrelsen i Norrbottens län upphandlar analys av samtliga utloppsdiken som mynnar ut i Sangisälven och biflödet Korpikån, Kalix kommun.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Hemvägen 2 i Töre, Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: