Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc-väg i Kalix
Anläggande av gång och Cykelväg Bredviken-Risögrund Etapp 2. Marklov för kommunal va-ledning samt gång- och cykelväg på fastigheten Tor 4.
Ombyggnad av VA-ledningar samt gata i Kalix
Arbetet består av ombyggnad av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar samt gata på Norra Parkgatan, från korsningen Morjärvsvägen/ Norra Parkgatan fram till Centrumvägen vid Kalix Glasmästeri.
Nybyggnad av väg i Kalix
Marklov för parkering och busslinga på fastigheten kalix 23:2.
Ombyggnad av mur i Kalix
Underhåll av tomtplats, stenmur som rasat på fastigheten pålänge 2:25.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grytnäs 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:21.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten björkvattnet 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten vitvattnet 1:44.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten storsien 1:4.
Ombyggnad av elljusspår i Kalix
Marklov för asfaltering av befintligt motionsspår på fastigheten rolfs 8:2.
Renovering av dränering vid flerbostadshus i Kalix
Avser renovering av dräneringsledningar i två flerbostadshus.
Stålkontroll av broar i Norr- och Västerbotten
Byggledare för stålkontroll av broar 2019-2021 i Norrbottens och Västerbottens län.
Ombyggnad av GC-vägar i Kalix
GC-vägar, säkra skolvägar i Kalix.
Markarbeten på innergård vid flerbostadshus i Kalix
Avser ombyggnad av innergård på Åkervägen 6 i Kalix.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: