Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg E4 mellan Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång. Förstärkning samt ny beläggning. 2+1 väg.
Sluttäckning av deponi, Kalix
Objektet avser sluttäckning av Kalix deponi inklusive lednings- och dikessystem.
Nybyggnad av gc-port vid Ponderosa
E4 delen Åkroken-Rolfs.
Anläggande av vandringshinder vid Torneå-Kalix älv
14 st vandringshinder; 9 broar och 5 trummor.
Nybyggnad av campingplats i Kalix
Bygglov för campinganläggning på fastigheten filipsborg 1:9.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalix
Bygglov för parkering på fastigheten gamla staden 19.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten kallviksskäret 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: