Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk.
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för container med reservpanna och skorsten.
Nybyggnad av belysningsmast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för skylt samt 11 st stolparmaturer.
Nybyggnad av staket i Tingsryd
Ansökan om bygglov för staket till avfallshantering på befintlig p-plats.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov parkering för bil och båttrailer.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för bärlager och asfaltering av industrimark.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för träningsslinga utmed bef. travbana, Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, vindskydd/ligghall för djur Tingsryd 4:95.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, nybyggnad vindkraftverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: