Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mittseparering längs väg 25 sträckan Glamshult-Vrå
Ombyggnad till en gles 2+1 väg med mittseparering och breddning av vägen. Ca 5 km.
Mittseparering längs väg 25 sträckan Vrå-Boasjön
Ombyggnad till en gles 2+1 väg med mittseparering och breddning av vägen. Ca 8 km.
Ny cirkulationsplats i Ljungby
Avser ny cirkulationsplats vid Bergarondellen
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser att ansluta Skånegatan till befintlig Hammarrondell gällande gata och gcvägar samt trottoarer, ny gata som ansluter från Skånegatan mot fastighet Garvaren 1,
Restaurering av Klövarydssjön i Ljungby
Avser restaurering av Klövarydssjön i Ljungby.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
För schaktning under 0,5 meter.
Ombyggnad av markanläggning i Ljungby
Markarbeten inför byggnation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av plank i Ljungby
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljungby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ljungby
Nybyggnad nätstation som ersätter befintlig på samma plats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ljungby
Uppförande av bullerplank ovanpå bullerskyddsvall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljungby
Anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: