Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Ansöker om tillstånd för en vindpark om 36 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Ombyggnad av värmeverk i Västervik
Ny stoftutsug till bränslehanteringen, med ett nytt filtersystem för att hantera stoft från bränslehanteringen vid fjärrvärmeverket.
Nybyggnad av busshållplatser samt pendlarparkering i Storebro
Två busshållplatser samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 23/34 och Rampvägen i Vimmerby.
Förnyelse Gamleby fjärrvärmeverk, Västervik
Omfattande modernisering av fjärrvärmeverket i Gamleby där bla. nya biobränslepannor kommer att handlas upp.
Ramavtal för grävning, transport och jordbearbetning, Västervik
Ramavtal för grävning, transport och jordbearbetning m.m inom våra miljöprojekt med bland annat grävning för kalkfilterdiken, tvåstegsdike/ Ekologiska Funktionella Kantzoner ”EFK” med mera i Västerviks kommun. Option:2022-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30
Ombyggnad av Fjärrvärmepanna i Västervik
Stegeholmsverket skall panna fyras primär ekonomiser bytas. Panna 4 är en avfallseldade FB (FluidBädd) hetvattenpanna om 10 MW, tillverkad av Generator från Göteborg år 1983.
Nybyggnad av strandpromenad i Västervik
Entreprenör anlitas via ramavtal.
Utvändigt underhåll av brygga i Västervik
Ersätta befintlig brygga med ny brygga.
Ombyggnad av va-ledning i Västervik
Installation/ändring av va.
Ombyggnad av markanläggning i Västervik
Marklov utfyllning/schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Bygglov anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Bygglov och marklov för anläggande av parkeringsplats och lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats samt insättning av dörr i fönsterparti.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation n15376.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation n153878.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation n153880.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib327469.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: